Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

INVENTI S.A. - Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji po...

INVENTI S.A. - Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (10/2013)

Share
d3o1hcx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-07
Skrócona nazwa emitenta
INVENTI S.A.
Temat
Transakcja sprzedaży akcji INVENTI S.A. przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. wpłynęło do siedziby Spółki zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej INVENTI S.A. o zbyciu 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, niezdematerializowanych oraz niedopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect, po cenie równej 1,29 zł. Transakcja miała miejsce w dniu 28 grudnia 2012 roku i odbyła się poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno-prawnej. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVENTI S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-127 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | A.Chołoniewskiego | | 46 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 52 361 96 80 | | +48 52 342 92 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 676-21-94-632 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx