Trwa ładowanie...
d3o99nn
d3o99nn
espi

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na...

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18/2013)
Share
d3o99nn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
INVENTI S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Inventi S.A. z siedzibą Bydgoszczy (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w wyniku dokonania w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, procentowy udział INVENTI S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się z 9,0% do 4,5%, tj. kształtuje się poniżej progu 5%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTI S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-127 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
A.Chołoniewskiego 46
(ulica) (numer)
+48 52 361 96 80 +48 52 342 92 17
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
676-21-94-632
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
2013-10-28 Zdzisław Zachwieja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o99nn

Podziel się opinią

Share
d3o99nn
d3o99nn