Trwa ładowanie...
d44k8ji
d44k8ji
espi

INVESTEKO - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E ( ... - EBI

INVESTEKO - Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E (6/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d44k8ji
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C oraz E
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. informuje, że Zarząd GPW w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1154/2014 z dnia 15 października 2014 r. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki INVESTEKO S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii C, 3) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii E. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Arkadiusz Primus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44k8ji

Podziel się opinią

Share
d44k8ji
d44k8ji