Trwa ładowanie...
d1pn8p3

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. dotycząca wp ...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. dotycząca wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta. (9/2015)

Share
d1pn8p3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. dotycząca wprowadzenia do obrotu akcji Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.03.2015r. do Spółki wpłynęła Uchwała nr 267/2015 Zarządu Giełdy Papierów Warszawie S.A. z dnia 20.03.2015r w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Invetment Friends Capital S.A. Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Investment Friends Capital S.A., o wartości nominalnej 6,00 zł każda. Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24.03.2015r, w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wyżej wymienione akcje Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24.03.2015r rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHRMAN00039".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 22 99 404 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | herman@herman.com.pl | | www.herman.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133186031 | | 691529550 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3