Trwa ładowanie...
d48bnfh
d48bnfh
espi

INVESTMENT FUND MANAGERS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależ ... - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (24/2014)
Share
d48bnfh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 24 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku, IFM Global Asset Management Sp. z o.o., podmiot zależny Emitenta otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące korekty w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców informacji o wysokości kapitału zakładowego. Jak informował Emitent w raporcie okresowym za III kwartał 2014 roku zaistniała rozbieżność pomiędzy dokumentami związanymi z rejestracją podwyższenia kapitału w spółce zależnej Emitenta a podaną w KRS wysokością kapitału zakładowego (Dział I, Rubryka 8, poz. 1). Natomiast o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2014 z dnia 2 września 2014 roku. Dom maklerski IFM Global Asset Management Sp. z o.o. jest podmiotem w 100% zależnym od Emitenta. Posiadane przez Emitenta udziały w liczbie 2800 (słownie: dwa tysiące osiemset) o łącznej
wartości 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100% ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48bnfh

Podziel się opinią

Share
d48bnfh
d48bnfh