Trwa ładowanie...
d107j6v
espi

INVESTMENT FUND MANAGERS - Rezygnacje i powołanie osób zarządzających (17/2014) - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Rezygnacje i powołanie osób zarządzających (17/2014)
Share
d107j6v

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacje i powołanie osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku miały miejsce następujące zdarzenia związane ze zmianą składu Zarządów Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta: ? Pan Aleksander Jawień złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 1 lipca 2014 roku; ? Pani Izabela Piecuch-Jawień złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu domu maklerskiego IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta, z dniem 1 lipca 2014 roku. Zarząd Spółki informuje również, iż w związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §12 ust. 2 Statutu Spółki, na mocy uchwały podjętej w dniu 24 czerwca 2014 roku, powołała w skład Zarządu Investment Fund Managers S.A. Panią Izabelę Piecuch-Jawień powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu na kadencję, która rozpocznie się dnia 1 lipca 2014 roku. Zmiany w Zarządzie Emitenta są zbieżne z interesem Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A., mają na celu
utrzymanie najwyższych standardów zarządzania oraz odpowiednią realizację strategicznych celów i planów Emitenta w dążeniu do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Zarządu Investment Fund Managers S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZyciorysCzlonkaZarzaduIFMS.A-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Aleksander Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d107j6v

Podziel się opinią

Share
d107j6v
d107j6v