Trwa ładowanie...
dysxlpg

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjne...

INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zmiana Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (10/2011)

Share
dysxlpg
WIADOMOŚĆ
Informujemy,że w dniu 11 stycznia 2011 r. Investors TowarzystwoFunduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmianyStatutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz tekstjednolity Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wformie aktu notarialnego. Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolityStatutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego znajdują się wzałączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 11 stycznia 2011 r.zawierającego zmiany Statutu Investor Gold Funduszu InwestycyjnegoZamkniętego , Repertorium A Nr 88/2011, oraz wypis aktu notarialnego zdnia 11 stycznia 2011 r. zawierającego tekst jednolity Statutu InvestorGold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Repertorium A Nr 91/2011,sporządzone przed notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą KancelarięNotarialną w Warszawie, przy Al. Szucha 8, są dostępne w siedzibieInvestors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Plik Opis
ZmStatInvGoldFIZ2011.01.11.pdf
StatInvGoldFIZ2011.01.11.pdf

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 10 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-12
Nazwa podmiotu: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Zmiana Statutu Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Arnold Mardoń Członek Zarządu
2011-01-12 Beata Sax Członek Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dysxlpg

Podziel się opinią

Share
dysxlpg
dysxlpg