Trwa ładowanie...
dsq14qh

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Zmiana Statutu ...

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH - Zmiana Statutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (20/2010)

Share
dsq14qh

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Informujemy,że w dniu 9 lipca 2010 r.Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą wWarszawie przyjęło zmiany Statutu Investor Leveraged Buy Out FunduszuInwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz tekst jednolityStatutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego ZamkniętegoAktywów Niepublicznych w formie aktu notarialnego. Przedmiotowe zmianyoraz tekst jednolity Statutu Investor Leveraged Buy Out FunduszuInwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych znajdują się wzałączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2010 r. zawierającegozmiany Statutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu InwestycyjnegoZamkniętego Aktywów Niepublicznych, Repertorium A Nr 2960/2010, orazwypis aktu notarialnego z dnia 9 lipca 2010 r. zawierającego tekstjednolity Statutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu InwestycyjnegoZamkniętego Aktywów Niepublicznych, Repertorium A Nr 2963/2010,sporządzone przed notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącą KancelarięNotarialną w Warszawie, przy Al. Szucha 8,
są dostępne w siedzibieInvestors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | |
| | Plik | Opis | |
| | ZmStatInvLBOFIZ2010.07.09.pdf | | |
| | StatInvLBOFIZ2010.07.09TJ.pdf | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 20 / 2010
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2010-12-15
Nazwa podmiotu: INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH
Temat raportu: Zmiana Statutu Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2010-12-15 Arnold Mardoń Członek Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dsq14qh

Podziel się opinią

Share
dsq14qh
dsq14qh