Trwa ładowanie...
d1tsdpd

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Zmiana Statutu Investor...

INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Zmiana Statutu Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (3/2011)

Share
d1tsdpd

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Informujemy,że w dniu 11 stycznia2011 r. Investors TowarzystwoFunduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przyjęło zmianyStatutu Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AktywówNiepublicznych oraz tekst jednolity Statutu Investor Property FunduszuInwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w formie aktunotarialnego. Przedmiotowe zmiany oraz tekst jednolity Statutu InvestorProperty Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznychznajdują się w załączeniu. Wypis aktu notarialnego z dnia 11 stycznia2011 r. zawierającego zmiany Statutu Investor Property FunduszuInwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych , Repertorium A Nr106/2011, oraz wypis aktu notarialnego z dnia 11 stycznia 2011 r.zawierającego tekst jednolity Statutu Investor Property FunduszuInwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, Repertorium A Nr109/2011, sporządzone przed notariuszem Justyną Baszuk, prowadzącąKancelarię Notarialną w Warszawie, przy Al. Szucha 8, są dostępne wsiedzibie Investors
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | | |
| | Plik | Opis | |
| | ZmStatInvPropertyFIZ2011.01.11.pdf | | |
| | StatInvPropertyFIZ2011.01.11.pdf | | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-12
Nazwa podmiotu: INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: Zmiana Statutu Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Arnold Mardoń Członek Zarządu
2011-01-12 Beata Sax Członek Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1tsdpd

Podziel się opinią

Share
d1tsdpd
d1tsdpd