Trwa ładowanie...
d4byqnn

INVICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 27 kwietnia 2015 ...

INVICO S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 27 kwietnia 2015 r. (1/2015)

Share
d4byqnn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVICO S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 27 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanej dalej ?Spółką?), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta
http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Invico-NWZ-ogłoszenie-2015-04-27.pdf | NWZ - ogłoszenie | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Invico-NWZ-projekty-uchwal-2015-04-27.pdf | NWZ-projekty uchwał | | | | | | | | |
| | | Invico-NWZ-pełnomocnik-instrukcja-2015-04-27.pdf | NWZ-pełnomocnik | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVICO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INVICO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 42-600 | | Tarnowskie Góry | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Czarnohucka | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 324500201 | | 324500299 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@invico.pl | | www.invico.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 645-230-73-61 | | 278091412 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn