Trwa ładowanie...
d1ed2t3
ofe

Inwestycje OFE na rynku akcji

Po pięciu miesiącach nieprzerwanych wzrostów wartości krajowych papierów udziałowych pozostających w portfelach funduszy emerytalnych, styczeń przyniósł nieznaczne zmniejszenie zaangażowania w tą kategorię aktywów.

Share
d1ed2t3

styczeń 2005

Po pięciu miesiącach nieprzerwanych wzrostów wartości krajowych papierów udziałowych pozostających w portfelach funduszy emerytalnych, styczeń przyniósł nieznaczne zmniejszenie zaangażowania w tą kategorię aktywów. W końcu miesiąca łączna wartość akcji polskich spółek w portfelach OFE spadła o -440 mln PLN, ponownie znajdując się poniżej granicy 20 mld PLN. Osiągnięty w styczniu stan 19,8 mld PLN oznacza ujemną dynamikę na poziomie -2,2%. Gdy uwzględnimy również inwestycje zagraniczne, wówczas dynamika wyniesie -2% (-400 mln PLN), a wartość wszystkich papierów udziałowych wynosi 20,3 mld PLN.

Opisane zmiany nie są szczególnym zaskoczeniem wobec korekty, jaka miała miejsce na krajowym rynku akcji w pierwszym miesiącu nowego roku. Wbrew powszechnym oczekiwaniom wiele spółek najwyższe ceny osiągnęło w trakcie pierwszej sesji 2005 roku, ciążąc na kolejnych sesjach w dół. W efekcie zamiast wypatrywanego "efektu stycznia" mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości podstawowego miernika giełdowej koniunktury o -2,4%. Tym razem znacznie gorzej radziły sobie największe spółki - indeks WIG20 stracił w ciągu miesiąca -3,7%.

Styczeń był drugim miesiącem z rzędu, gdy mogliśmy obserwować zmniejszanie się udziału akcji w aktywach funduszy emerytalnych. Po osiągnięciu w listopadzie jednego z najwyższych poziomów w historii (33,2%), w końcu stycznia było to już "tylko" 32,2%, z czego 2,17% przypadało na papiery notowane na zagranicznych rynkach. Funduszem wykazującym największy sceptycyzm co do sytuacji na rynku akcji nadal pozostawał fundusz OFE Allianz, w przypadku którego akcje rodzimych spółek stanowiły zaledwie 26,9% zarządzanych aktywów. To jednocześnie najmniej przewidywalny fundusz pod względem zaangażowania w akcje w okresie ostatnich 12 miesięcy.

d1ed2t3

Liderem ekspozycji na rynek akcji od pół roku pozostaje OFE Pekao Pioneer - w styczniu, po nieznacznym spadku jego zaangażowanie w papiery udziałowe wyniosło 35,5%. Po styczniowych danych, najmniejszą zmiennością udziału akcji w portfelu może się pochwalić trzeci co do wielkości fundusz na polskim rynku - PZU Złota Jesień.

Styczniowe spadki na polskim rynku przełożyły się na pierwszy od pół roku spadek wartości rynkowej spółek notowanych w Warszawie. Ich łączna kapitalizacja w końcu miesiąca wyniosła 284 mld PLN, a udział pozostających w portfelach OFE pozostał w zasadzie na niezmienionym poziomie i wyniósł 6,9%.

Sporządzona przez nas dekompozycja zmiany zaangażowania w akcje pokazuje, że tym razem zarządzający wykorzystali spadki cen akcji do dokupienia papierów do swoich portfeli. Szacowane przez nas saldo inwestycji przekroczyło +500 mln PLN, co nie licząc pojawienia się PKO BP, jest najlepszym rezultatem od listopada 2003 roku.

Styczeń przyniósł pięć informacji o zmianie zaangażowania funduszy emerytalnych na rynku akcji. Po dwa komunikaty pochodziły z OFE PZU Złota Jesień oraz OFE Pekao Pionieer, a jeden z OFE DOM. Mimo rynkowej korekty w trzech przypadkach mieliśmy do czynienia ze wzrostem zaangażowania, w jednym ze spadkiem, a w jednym z potwierdzeniem stanu posiadania dzięki informacji z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tomasz Publicewicz
Analizy Online Sp. z o.o.

Pełna wersja raportu dostępna w wersji

d1ed2t3

Podziel się opinią

Share
d1ed2t3
d1ed2t3