Trwa ładowanie...
d1kzrbs

IPO DORADZTWO STRATEGICZNE - Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IP ... - EBI

IPO DORADZTWO STRATEGICZNE - Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki (5/2015)

Share
d1kzrbs
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku, Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 11 lutego 2015 roku powziął wiadomość o zarejestrowaniu w dniu 9 lutego 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym w ww. raporcie nr 31/2014, w tym m.in. zmiany firmy Spółki na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
StatutIPODoradztwoKapitaloweS.A.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu
Łukasz Piasecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1kzrbs

Podziel się opinią

Share
d1kzrbs
d1kzrbs