Trwa ładowanie...
d3lv8o8
espi

IPO - Rejestracja zmian w strukturze kapitału zakładowego emitenta będącej wynikiem operacji zami ... - EBI

IPO - Rejestracja zmian w strukturze kapitału zakładowego emitenta będącej wynikiem operacji zamiany akcji serii D na E oraz zmian w statucie spółki (23/2014)

Share
d3lv8o8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w strukturze kapitału zakładowego emitenta będącej wynikiem operacji zamiany akcji serii D na E oraz zmian w statucie spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IPO SA z siedzibą we Wrocławiu informuje o pozyskaniu informacji o wydaniu w dniu 06.11.2014r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o rejestracji zmian w strukturze kapitału zakładowego będącej wynikiem operacji zamiany akcji serii D na E, w szczególności: umorzenia dobrowolnego 7.217.287 akcji serii D oraz podwyższenia kapitału do pierwotnej wysokości w wyniku emisji i przydziału 7.217.287 akcji serii E, oraz zmian w Statucie Spółki podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.08.2014 roku. Zmianie uległ §3 ust.1 Statutu, który przyjął następujące brzmienie: ?§3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.863.457,90 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) 6.860.000 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b)
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 2.307.292 (dwa miliony trzysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) 7.217.287 (siedem milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.? W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 i 7 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutIPOSA280814tekst_jednolity-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lv8o8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lv8o8

Podziel się opinią

Share
d3lv8o8
d3lv8o8