Trwa ładowanie...
d1qjvwl
d1qjvwl
espi

IPO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (15/2014)

IPO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce (15/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1qjvwl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IPO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IPO SA informuje, że w dniu 15 listopada 2014 roku otrzymał od Pani Ewy Kuciewicz następujące zawiadomienie: " Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia w dniu 12 listopada 2014 roku umowy spółki ?S-Web Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą we Wrocławiu i pokrycia obejmowanych udziałów aportem w postaci 1.300.000 akcji Spółki IPO SA z siedzibą we Wrocławiu, uległ zmianie mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce IPO SA. Przed realizacją ww. transakcji posiadałam 2.500.000 szt. akcji Spółki, co stanowiło 13,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2.500.000 głosów, co stanowiło 13,42 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po zrealizowaniu ww. transakcji posiadam
1.200.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 6,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1.200.000 głosów, co stanowi 6,44 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podpis Ewa Kuciewicz? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-680 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Braniborska 44-52
(ulica) (numer)
+48 71 780 27 30 +48 71 780 28 16
(telefon) (fax)
sekretariat@iposa.pl www.iposa.pl
(e-mail) (www)
8992609747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qjvwl

Podziel się opinią

Share
d1qjvwl
d1qjvwl