Trwa ładowanie...
d3uclcm

IPO - Transakcja sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych (29/2014) - EBI

IPO - Transakcja sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych (29/2014)

Share
d3uclcm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 29 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPO S.A. (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje o zawarciu w dniu 14 listopada 2014 roku umowy sprzedaży 1.300 udziałów w kapitale zakładowym spółki eXant Software Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (stanowiących 19,75 % udziału w kapitale zakładowym spółki) oraz 20.780 udziałów w kapitale zakładowym spółki LocoZone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (stanowiących 45,05 % udziału w kapitale zakładowym spółki) na rzecz spółki S-Web Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu. Udziały zostały sprzedane za łączną cenę 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Przeprowadzenie wyżej wymienionej transakcji odbyło się w ramach zaplanowanej finalizacji strategii działalności operacyjnej Emitenta w obszarze inwestycji kapitałowych w spółki portfelowe, po zrealizowaniu której Emitent nie posiada już udziałów w tego typu spółkach. PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust.2 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uclcm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uclcm

Podziel się opinią

Share
d3uclcm
d3uclcm