Trwa ładowanie...
dg4lsev
espi

IPO - Treść uchwały podjętej na NWZA oraz informacja o przerwaniu obrad (25/2014) - EBI

IPO - Treść uchwały podjętej na NWZA oraz informacja o przerwaniu obrad (25/2014)
Share
dg4lsev

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwały podjętej na NWZA oraz informacja o przerwaniu obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej treść uchwały podjętej po wznowieniu w dniu 14 listopada 2014r. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy przerwanego w dniu 16.10.2014 roku. ?UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Ko-deksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia 15 listopada 2014 r. do godziny 11:00. Zgromadzenie będzie kontynuowane w siedzibie Spółki, przy ul. Braniborskiej nr 44-52 we Wrocławiu.?. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt
jeden) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6 i 7 Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogusław Bartoń Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg4lsev

Podziel się opinią

Share
dg4lsev
dg4lsev