Trwa ładowanie...
d32fk1w
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 8/2014 o ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - RB 8/2014 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów. (8/2014)
Share
d32fk1w

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | Niniejszym IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2014 r. Zarząd IPOPEMA TFI SA, postanowił zwołać Zgromadzenie Inwestorów Funduszu na dzień 25 kwietnia 2014 r. w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2013.Poniżej treść Uchwały Zarządu Towarzystwa:Uchwała Nr 3Zarządu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z dnia 2 kwietnia 2014 rokuw sprawie zwołania Zgromadzenia Inwestorów§ 1Na podstawie art. 6 ust. 3 i 12 statutu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”) Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) podejmuje uchwałę o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu na dzień 25 kwietnia 2014 r.Przedmiotem obrad zwoływanego Zgromadzenia Inwestorów będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2013. § 2Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 8 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-04-03
Nazwa podmiotu: IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Temat raportu: RB 8/2014 o wyznaczeniu daty zgromadzenia inwestorów.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-04-03 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d32fk1w

Podziel się opinią

Share
d32fk1w
d32fk1w