Trwa ładowanie...
d22gc5o

IPOPEMA S.A. - Dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji serii C do obrotu giełdowego (6/2013)

IPOPEMA S.A. - Dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji serii C do obrotu giełdowego (6/2013)

Share
d22gc5o
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji serii C do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę o wprowadzeniu do obrotu giełdowego z dniem 4 marca 2013 r. 11.607 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wprowadzenie ww. akcji nastąpi w następstwie asymilacji z pozostałymi akcjami Spółki notowanymi na GPW, pod warunkiem ich rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") pod kodem "PLIPOPM00011" (tj. kodem, pod którym zarejestrowane są dotychczasowe akcje Spółki). Akcje serii C wyemitowane zostały jako akcje imienne, w związku z czym ich dopuszczenie do obrotu giełdowego warunkowane jest ich zamianą na akcje na okaziciela, co zgodnie ze statutem Spółki następuje z chwilą ich rejestracji w KDPW. Akcje serii C, o których mowa powyżej, zostały wyemitowane i objęte w ramach kapitału warunkowego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2013 z dnia 21 lutego br.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-107 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Próżna | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 236 92 00 | | (22) 236 92 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ipopema@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-24-68-122 | | 140086881 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o