Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

IPOPEMA S.A. - Wniosek zarządu w sprawie zysku za rok 2012 (11/2013)

IPOPEMA S.A. - Wniosek zarządu w sprawie zysku za rok 2012 (11/2013)
Share
d45i5zz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Wniosek zarządu w sprawie zysku za rok 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 24 maja br. w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie", "Spółka") Zarząd Spółki informuje, że wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości osiągniętego przez Spółkę w roku 2012 zysku netto (8.528 tys. zł) na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki informuje również, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w ww. sprawie (pełna treść wniosku Zarządu oraz uchwała Rady Nadzorczej opiniująca ten wniosek zamieszone zostały na stronie internetowej Spółki: www.ipopema.pl w zakładce ?Relacje inwestorskie / WZA / 2013?).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPOPEMA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-107 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Próżna 9
(ulica) (numer)
(22) 583 92 98 (22) 583 92 97
(telefon) (fax)
ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl
(e-mail) (www)
527-24-68-122 140086881
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz