Trwa ładowanie...
d3e06ld
espi
03-12-2010 19:09

IPOPEMA - Zawiadomienie o zmianie udziału w SpółceZawiadomienie o zmianie udziału w Spółce (17/2010)

IPOPEMA - Zawiadomienie o zmianie udziału w SpółceZawiadomienie o zmianie udziału w Spółce (17/2010)

d3e06ld
d3e06ld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w SpółceZawiadomienie o zmianie udziału w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management SA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie udziału w Spółce?przy niezmienionej liczbie posiadanych akcji?spowodowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału warunkowego w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, o czym Spółka informowała raportem nr 16/2010 z 30 listopada br.Pełna treść ww. zawiadomienia jest następująca:-----------------------"IPioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), działając zgodnie z Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz, U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki: Ipopema Securities SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach
wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A.Rodzaj zdarzenia: powzięcie na podstawie Raportu bieżącego Spółki nr 16/2010 z 30.11.2010 r. informacji o objęciu akcji w ramach kapitału warunkowego.Data zmiany udziału: 30.11.2010Firma spółki Ipopema Securities SASiedziba i adres spółki ul. Waliców 1100-851 Warszawafaks 22 / 236 92 82Stan posiadania przed zmianą udziału:Liczba posiadanych akcji 1 466 406Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,07%Liczba głosów z posiadanych akcji 1 466 406Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,07%Stan posiadania po zmianie udziału:Liczba posiadanych akcji 1 466 406Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 4,99%Liczba głosów z posiadanych akcji 1 466 406Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,99%Uwagi:Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie
portfeli zarządzanych przez PPIM).IIPioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 2 i Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.Uwagi:Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM."----------------------- | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld

| | | IPOPEMA SECURITIES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-851 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WALICÓW | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022/236-92-00 | | 022/236-92-82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ipopema@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-246-81-22 | | 140086881 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Aleksandra Radziak Asystentka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e06ld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3e06ld