Trwa ładowanie...
d115u9a
espi

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w ...

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku (13/2011)

Share
d115u9a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. w dniu 5 grudnia 2011 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie zmian w Statucie Spółki na podstawie, której dokonano zmiany §17 Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej. Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 17 ust. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu." Przyjęte brzmienie §17 ust. 1 Statutu Spółki: "§ 17 ust. 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż dwóch członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego
członka Zarządu łącznie z prokurentem." Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d115u9a

| | | IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IQ PARTNERS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 225670000 | | 225670001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@iqpartners.pl | | www.iqpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-268-28-30 | | 141064373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2011-12-05 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d115u9a

Podziel się opinią

Share
d115u9a
d115u9a