Trwa ładowanie...
du8xm96
du8xm96
espi

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki IQ Partners S.A. (8/2013)

IQ PARTNERS S.A. - Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki IQ Partners S.A. (8/2013)
Share
du8xm96

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki IQ Partners S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej podjętej na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IQ Partners S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło na podstawie uchwały nr 17 odwołać Pana Jana Ziemeckiego ze składu Rady Nadzorczej oraz na podstawie uchwał nr 18 i 19 postanowiło powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Jurga oraz Panią Annę Kajkowską. Pani Małgorzata Jurga - jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalizacja: Finanse i Bankowość). Biegły Rewident oraz Biegły Sądowy z zakresu finansów i rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Od 2003 r. związana wyłącznie z działalnością audytorską. Od 2006 r. prowadzi własną Kancelarię. Od 2011 r. pełni funkcję wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się badaniem rocznych sprawozdań finansowych,
skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audytem planów przekształcenia spółek, audytami podatkowymi, przeprowadzaniem analiz finansowych oraz opracowań ekonomicznych, doradztwem w zakresie rachunkowości, organizacji rachunkowości i rachunku kosztów. Posiada biegłą znajomość przepisów z dziedziny rewizji finansowej, rachunkowości, prawa podatkowego. Pani Małgorzata Jurga nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Jurga nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Anna Kajkowska - ukończyła studia na Wydziale Administracji, kierunek Administracja w SWPW w Płocku jak również Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Zarządzanie technologią w przedsiębiorstwie oraz Zarządzanie technologią ? systemy wspierania innowacji i transferu technologii w Krajach
Unii Europejskiej i w Polsce w Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej we Włocławku. Posiada Certyfikat wydany przez Dekra Certyfikation SE z siedzibą w Stuttgarcie światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich, audytorskich. Posiada umiejętności diagnozowania, analizowania, prognozowania, planowania oraz wdrażania nowych pomysłów do praktyki gospodarczej i społecznej. Od 2006 do 2012 roku Dyrektor administracyjno-finansowy w spółce z grupy Investment Friends S.A -Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o., pełniła nadzór administracyjny i finansowy nad nieruchomościami komercyjnymi stanowiącymi aktywa spółki. Od 2007 roku związana z rynkiem kapitałowym rozpoczynając
jako Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialna za koordynacje i bezpośredni nadzór nad działaniami zmierzającymi do wprowadzenia spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Jako Prezes Zarządu ATLANTIS S.A spółki giełdowej od 2008 roku bezpośrednio wprowadziła i zrealizowała program restrukturyzacyjno-naprawczy spółki giełdowej, pozyskała inwestora strategicznego, skutecznie przeprowadziła emisję akcji mającą na celu dokapitalizowanie spółki wypracowując w 2010 roku zysk netto na poziomie 17 mln zł. Od 2009 roku Prezes Zarządu spółki Atlantis Energy S.A. działającej w sektorze energii odnawialnej, notowanej od lutego 2010 r. na rynku NewConnect. Od 2010 do 2012 roku Wiceprezes Zarządu Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie - spółki notowanej na rynku głównym GPW, działającej w sektorze działalności deweloperskiej oraz zarządzania nieruchomościami komercyjnymi będącymi własnością spółki. Od 2010 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki
Elkop Energy S.A. z siedzibą w Płocku działającej na rynku energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych ? energia wiatru. Od czerwca 2012 roku pełni funkcję w Zarządzie spółki Resbud S.A. z siedzibą w Rzeszowie, notowanej na rynku głównym GPW, działającej w sektorze budownictwa . Pani Anna Kajkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Kajkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie Zarząd IQ Partners S.A. oraz Członkowie Rady Nadzorczej składają podziękowania Panu Janowi Ziemeckiemu za zaangażowanie i pomoc w realizacji strategii Spółki w czasie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IQ PARTNERS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 7
(ulica) (numer)
22 567 00 00 22 567 00 01
(telefon) (fax)
biuro@iqpartners.pl www.iqpartners.pl
(e-mail) (www)
113-268-28-30 141064373
(NIP) (REGON)
du8xm96

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2013-06-20 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du8xm96

Podziel się opinią

Share
du8xm96
du8xm96