Trwa ładowanie...
d162hm3

IZNS IŁAWA S.A. - Uchwały podjęte na NWZ IZNS Iława S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r. (26/2010)

IZNS IŁAWA S.A. - Uchwały podjęte na NWZ IZNS Iława S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r. (26/2010)

Share
d162hm3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
IZNS IŁAWA S.A.
Temat
Uchwały podjęte na NWZ IZNS Iława S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IZNS S.A. w załączeniu podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2010 r.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt. 2,7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz.259 ze zmianą).
Załączniki
Plik Opis
podjete_uchwaly.pdf Uchwały podjęte przez NWZ IZNS SA w dniu 14 grudnia 2010 roku
zmiana_statutu.pdf Treść dodanych zapisów statutu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Mariusz Kazimierz Witek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3