Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

IZOSTAL S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (18/2011)

IZOSTAL S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW (18/2011)
Share
d32vd5v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-15
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 15 lutego 2011r. Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 lutego 2011r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego KDPW, w którym poinformowano, że w dniu 16 lutego 2011r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi rejestracja 12.000.000 akcji serii K Spółki, pod kodem PLIZSTL00015, na podstawie uchwały Zarządu KDPW nr 95/11 z dnia 7 lutego 2011r.Szczegółowa podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-15 Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-02-15 Marek Mazurek Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v