Trwa ładowanie...
d2wfbrv

IZOSTAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 k ...

IZOSTAL S.A. - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku. (11/2015)

Share
d2wfbrv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 14 kwietnia 2015 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A., które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2015 roku, wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał. Jednocześnie Zarząd Izostal S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podczas Walnego Zgromadzenia żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu obrad Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZAL112015TRESCUCHWALPODJETYCHPRZEZWZA14KWIETNIA2015.pdf TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL SA W DNIU 14 KWIETNIA 2015 ROKU.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Polna | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2015-04-14 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv