Trwa ładowanie...
d46pcvz

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (51...

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (51/2012)

Share
d46pcvz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 grudnia 2012 roku.
Załączniki
Plik Opis
Treśc uchwał NWZ z dnia 13.12.2012.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.12.2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326
(ulica) (numer)
0 22 771 77 08 0 22 771 79 03
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl www.jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Irmina Łopuszyńska Członek Zarządu
2012-12-13 Robert Wójcik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz