Trwa ładowanie...

Jak dać dyscyplinarkę szefowi?

O tym, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wie chyba każdy

Jak dać dyscyplinarkę szefowi?Źródło: Thinkstock
d3fsd02
d3fsd02

*O tym, że pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, wie chyba każdy. Spróbujmy jednak odwrócić sytuację. Czy pracownik może tak samo potraktować pracodawcę? *

Sposób, w jaki szef może rozstać się ze swoim pracownikiem, reguluje Kodeks pracy. Podstawą jest umowa, na jakiej nas zatrudniono - na czas nieokreślony, określony, okres próbny czy zastępstwo. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony wydaje się najtrudniejsze. Obie strony zadeklarowały przecież wolę długotrwałej współpracy. Gdy pracodawca wypowiada umowę na czas nieokreślony, każdemu przysługuje (zależny od stażu pracy)
okres wypowiedzenia. Bywa, że pracodawca rozwiązuje umowę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia. Oznacza to, że zrywa postanowienia umowy w trybie natychmiastowym. Zwolnienie dyscyplinarne to dość rzadka i ostateczna forma rozstania się pracodawcy z pracownikiem. Jest to skuteczna jedynie wtedy, gdy jest ku temu uzasadniony powód – może być nim naruszenie przez pracownika praw lub niedopełnienie obowiązków. Czy pracownik może postąpić tak samo i rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Okazuje się, że tak. Jeśli jest poszkodowany, może nawet domagać się odszkodowania.

- Zgodnie z przepisem art. 55 Kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w dwóch przypadkach - mówi adwokat Łukasz Berg, prowadzący kancelarię adwokacką w Gdańsku. - Po pierwsze - jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Po drugie, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje także odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

d3fsd02

Tak jak w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego pracownik wciąż posiada swoje prawa, o które może walczyć w sądzie pracy, tak samo o swoje dobre imię może walczyć pracodawca. Rozwiązując umowę z nim ze skutkiem natychmiastowym lepiej więc nie naciągać faktów. Zerwanie postanowienia umowy w trybie natychmiastowym może nas bowiem sporo kosztować.

- Pracownik musi jednak mieć na uwadze, że w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku z zarzutem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę, także pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie - tłumaczy Łukasz Berg. - Ewentualne odszkodowanie zasądzone na rzecz pracodawcy przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, o którym mowa wyżej usprawiedliwia żądanie zasądzenia od pracownika odszkodowania, niezależnie od tego, czy pracodawca poniósł szkodę (I teza wyr. SN z 29.4.2005 r., III PK 2/05, OSNP 2005, Nr 23, poz. 372). W związku z rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę w opisywanym trybie pracodawca jest obowiązany sporządzić i wydać pracownikowi świadectwo pracy także
wówczas, gdy nie zgadza się z przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę wskazaną przez pracownika. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Należy pamiętać, że pracownik nie może rozwiązać umowy o pracę w omawianym trybie, jeżeli od momentu uzyskania przez niego wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy upłynął miesiąc.

ml,MA,WP.PL

d3fsd02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3fsd02