Trwa ładowanie...

Jak odliczyć VAT od umów leasingu samochodu?

Podstawowe znaczenie dla określenia kwoty VAT do odliczenia ma kwalifikacja samochodu – czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

Share
Jak odliczyć VAT od umów leasingu samochodu?Źródło: Jupiterimages
d2krz4t

Podstawowe znaczenie dla określenia kwoty VAT do odliczenia ma kwalifikacja samochodu – czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

W przypadku samochodów osobowych odliczyć można tylko część podatku VAT. Kupując samochód ciężarowych odliczeniu podlega cały VAT wykazany w fakturach.

Samochód osobowy czy ciężarowy?

Za samochody osobowe uznaje się pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Samochody o masie powyżej 3,5 tony uznawane są za ciężarowe. Na równi z ciężarowymi traktowane są także inne samochody, które co prawda mają masę mniejszą niż 3,5 tony ale posiadają szczególne charakterystyki. Przykładowo są to:

  • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, oddzielony od części bagażowej ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowane jako wielozadaniowe lub van na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym ,
  • pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które są oddzielone od części bagażowej ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części bagażowej przekracza 50% długości pojazdu,
  • pojazdy samochodowe, które mają otwartą część bagażową,
  • pojazdy samochodowe, które mają oddzielone konstrukcyjnie: kabinę kierowcy i część do przewozu ładunków.
Użytkując samochód na podstawie umowy leasingu, leasingobiorcy przysługuje częściowe odliczenie podatku VAT w przypadku samochodów osobowych. Leasingobiorca odliczy cały podatek VAT jeśli użytkuje samochód ciężarowy.

60% VAT nie więcej niż 6000zł

W przypadku leasingobiorców użytkujących samochody osobowe na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowi 60% kwoty tego podatku od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwoty podatku naliczonego podlegająca odliczeniu, w całym okresie użytkowania samochodu powinna stanowić wartość nie większą niż 60% i nie więcej niż 6000 zł (w zależności od tego, która z nich będzie mniejsza). Limit jest liczony dla każdego samochodu. Podatnik od każdej opłaty (zarówno wstępnej, jak i opłat leasingowych) odlicza tylko 60% podatku VAT, a po osiągnięciu kwoty 6.000 zł zaprzestaje odliczania. Nieodliczona kwota podatku VAT jest dla podatnika kosztem uzyskania przychodu.

d2krz4t

Z przepisu wynika, że nie tylko od podstawowych płatności związanych z umową, jak czynsz czy rata, przysługuje odliczenie VAT. Prawo do odliczenia przysługuje także od innych płatności wynikających z umowy leasingu, takich jak prowizje, koszty manipulacyjne, jeżeli są one związane z samochodami osobowymi, a z umowy wynika, że finansujący obciąża nimi korzystającego i koszty te udokumentowane są fakturą VAT. Za podstawę odliczenia VAT leasingobiorca powinien przyjąć wszystkie te składniki łącznie, ponieważ są one elementami ceny leasingowanych samochodów. Wykup samochodu po zakończonej umowie leasingu jest odrębną czynnością prawną i podatnikowi przysługuje nowy limit: 60%, nie więcej niż 6.000 zł.

W przypadku samochodów ciężarowych nie obowiązuje ograniczenie w odliczaniu podatku VAT. Podatnik odlicza więc 100% VAT-u ujętego w fakturach.

Moment odliczenia VAT

W przypadku leasingu operacyjnego, który na gruncie ustawy o VAT jest traktowany jako usługa odliczenia podatku należy dokonywać sukcesywnie na podstawie otrzymanych faktur, czyli w miesiącu otrzymania faktury albo w kolejnych dwóch okresach rozliczeniowych. W przypadku samochodów osobowych nie ma możliwości odliczenia VAT w całej limitowanej kwocie przy pierwszej racie czy opłacie wstępnej. Z każdej otrzymanej faktury firma powinna odliczać tylko 60% podatku, aż do osiągnięcia ustawowego limitu. W przypadku samochodów ciężarowych odliczeniu podlega cały VAT zawarty w fakturach otrzymywanych od leasingodawcy.

Zasady sukcesywnego odliczenia VAT-u nie dotyczą umów leasingu finansowego. Ten rodzaj umowy traktowany jest jak dostawa towarów. Po przekazaniu przedmiotu leasingu do użytkowania wystawiana jest przez finansującego jedna faktura VAT na sumę płatności leasingowych. VAT jest uiszczany przez korzystającego jednorazowo i odliczany jednorazowo.

d2krz4t
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2krz4t
d2krz4t