Trwa ładowanie...

Jakość paliw na stacjach rośnie, ale nadal są zastrzeżenia

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,68 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To mniej niż w 2014 r., kiedy nieprawidłowości wyniosły 3,87 proc. Zastrzeżenia najczęściej dotyczyły oleju napędowego - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jakość paliw na stacjach rośnie, ale nadal są zastrzeżeniaŹródło: mat. prasowy
djzfd5f
djzfd5f

Inspekcja Handlowa przebadała próbki z 933 stacji na terenie całego kraju. Obiekty były wybierane losowo, ale na liście kontrolnej znalazły się również te, na które klienci nadesłali skargi, wytypowane przez organy ścigania oraz takie, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. W tych przypadkach szczególnych z pobranych 603 próbek oleju napędowego i benzyny na 522 stacjach zakwestionowano 9,45 proc. (rok wcześniej było to 12,52 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego - 12,40 proc. próbek (rok wcześniej - 18,26 proc.). W przypadku benzyny, kontrola w 2015 r. ujawniła większą liczbę nieprawidłowości niż rok wcześniej (4,74 proc. w porównaniu do 0,58 proc. w 2014 r.).

Spośród 933 losowo pobranych próbek paliw ciekłych wymagań nie spełniało 2,68 proc. Tu także nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego (4,67 proc.) niż benzyny (1,14 proc). To mniej niż rok wcześniej, kiedy zanotowano łącznie 3,87 proc. nieprawidłowości (1,89 proc. w przypadku benzyny i 6,45 proc. - ON). Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach: łódzkim - 6,78 proc. zbadanych próbek, warmińsko-mazurskim - 6,38 proc., podlaskim - 5,88 proc. i podkarpackim - 4,26 proc.

(fot. UOKiK)
Źródło: (fot. UOKiK)

Najczęściej kwestionowanymi parametrami w przypadku oleju napędowego były odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20 godzin) oraz zbyt niska temperatura zapłonu. Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczania zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Zbyt niska temperatura zapłonu stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

djzfd5f

Jeśli chodzi o benzynę, badania najczęściej ujawniały przypadki niedotrzymania wartości określonych dla parametru destylacji. Niespełnienie tego parametru może mieć wpływ na wolniejsze rozgrzewanie silnika, większe zużycie paliwa, pogorszenie jego spalania, a także tworzenie szlamów, laków i osadów na elementach silnika. Drugim najczęstszym uchybieniem było niedotrzymanie wymagań RON - badawczej liczby oktanowej. Zbyt niska liczba oktanowa może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.

Inspektorzy skontrolowali również jakość gazu skroplonego (LPG), gdzie wykazano nieprawidłowości w przypadku 2,63 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 0,98 proc.). W przypadku LPG zastrzeżenia dotyczyły m.in. przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

(fot. mat. prasowy)
Źródło: (fot. mat. prasowy)

W 2015 r. inspektorzy wydali 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw niespełniających norm oraz przekazali do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 87 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów ustawy prawo energetyczne. Prezes URE ma kompetencje do zakazania sprzedaży paliwa tym przedsiębiorcom, którzy naruszają warunki koncesji.

djzfd5f

Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 73 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęto postępowania w 48 przypadkach, z których do sądów skierowano dwa akty oskarżenia, 37 spraw umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w dziewięciu przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania. 25 zawiadomień nie zostało jeszcze rozpatrzonych przez prokuratury i sądy. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln złotych lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Inspekcja Handlowa bada jakość paliw od 2003 r. Sprawdzane są niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzyna, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.

Poniżej podajemy dane dotyczące pierwszych i powtórnych kontroli stacji, na których stwierdzono nieprawidłowości z podziałem na województwa:

djzfd5f

Woj. dolnośląskie

- franczyza Statoil (Spółdzielnia STW) w Kowarach (ul. Rejtana), diesel: nieprawidłowa temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP
- Route 66 CO w Kłodzku (ul. Zajęcza 4), diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny - dwie kontrole
- Stacja Paliw "KARGO" Katarzyna Studzienna, 58-100 Świdnica, ul. Husarska 10: skład frakcyjny 95%(V/V) destyluje do temperatury.
- PPHU MARCON Marcoń Bartłomiej, 51-168 Wrocław, ul. Sołtysowicka 26: temperatura zablokowania zimnego filtru CFPP.
- "MS" Marek Śnieżyk i wspólnicy spółka jawna, Mokrzeszów 26A, 58-160 Świebodzice: odporność na utlenianie

Woj. kujawsko-pomorskie

- OLKOP w Kowalu (ul. Wojska Polskiego 13), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- "Kucharczyk" w Carnowie, LPG: przekroczona ilość siarki, dwie kontrole
- FH-U AGA-OIL Agnieszka Woźniak, 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Koronowska 3: nieprawidłowa temperatura zapłonu, benzyna: zbyt niska liczba oktanowa, dwie kontrole

Woj. lubelskie

- "MMS" w Wilkołazie, benzyna: nieprawidłowa temperatura końca destylacji
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ART-MAG" w Rudach, LPG: przekroczona ilość siarki
- "Cilon" w Szczekarkowie, benzyna: nieprawidłowa temperatura końca destylacji
- Stacja Paliw Załoga Henryk, 22-455 Kotlice 149A: nieprawidłowa temperatura końca destylacji

djzfd5f

Woj. lubuskie

- FHU MAD w Zielonej Górze (ul. Elektronowa 9), diesel: nieprawidłowa zawartość FAME – w drugiej kontroli wartość prawidłowa
- BALTIC-WEST Sp.z o.o. 66-300 MIĘDZYRZECZ, ul. Zakaszewskiego 1A: nieprawidłowa temperatura końca destylacji

(fot. mat. prasowy)
Źródło: (fot. mat. prasowy)

Woj. łódzkie
- Paliwa Polska w Zgierzu (ul. Gałczyńskiego 14), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- KATMAR (partner BP) w Sierpowie, diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Żak we Wróblewie, diesel: nieprawidłowa
temperatura zapłonu – dwie kontrole
- Bliska w Łodzi (ul. Św. Teresy 111), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Shell w Łodzi (ul. Zgierska 255), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Goszczanowie (ul. Sieradzka 18), benzyna: zbyt niska liczba oktanowa
- Melan w Strykowie (ul. Ozorkowska 10A), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
-"Marex" w Bachorzynie, diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu – dwie kontrole
- Śniady Marek P.H.U. "MAREX", Bachorzyn 38A, 98-113 Buczek: nieprawidłowa temperatura zapłonu, dwie kontrole
- Bartomex Sp.z o.o. 95-100 Dąbrówka Wlk., ul. Wycieczkowa 31: nieprawidłowy skład frakcyjny

djzfd5f

Woj. małopolskie

- Petrogrega w Bolesławie (ul. Wyzwolenia 1H), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Best Power w Budzowie, diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu - dwie kontrole
- WWR Wójcik (patr. Orlen) w Zatorze (ul. Wadowicka 61A), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- PKN Orlen w Zakopanem (ul. Na Ustupie), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Petrodom Venna w Krakowie (ul. Cystersów 21), benzyna: nieprawidłowa prężność par

Woj. mazowieckie

- Fast Oil (part. BP) w Wiśniewie, diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- franczyza Orlen (Stacja Paliw "Mador") w Zbiroży, diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Lenard w Ciepielowie (ul. Sandomierska), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- ANKROM (Zaręby 205), diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bud-Pol w Michałowie, LPG: przekroczona ilość siarki
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Korycki Grzegorz w Radzynowie, LPG: przekroczona ilość siarki
- Paliwa Polska w Izabelinowie (ul. Ekologiczna 2), LPG: nieprawidłowy wynik badania korodującego na miedź
- Firma MAZUR S.J., 26-900 Kozienice, ul. Lubelska 82A (fr. Orlen-Bliska): Diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- P.P.H.U "OMEGA" EXPORT-IMPORT Henryk Korczyński 27-310 Głowaczów, ul. Bankowa 12: nieprawidłowa temperatura końca destylacji

Woj. podkarpackie

- Rafael (Katy koło Jarocina), diesel: skład frakcyjny – w drugiej kontroli wynik prawidłowy
- PETRODOM VENNA, 38-200 Jasło, ul. Towarowa 35: diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu

djzfd5f

Woj. podlaskie

- PHU Arka w Poświętnych, benzyna: nieprawidłowa liczba oktanowa, zbyt duża zawartość siarki (dwukrotnie), nieprawidłowa temperatura końca destylacji – dwie kontrole
- Sprzedaż Detaliczna Paliw Kinga Miłkowska w Mońkach (ul. Białostocka 95), LPG: nieprawidłowe działanie korodujące na miedzi
- Lotos Paliwa,16-400 Suwałki, ul. Kolejowa 5: diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu

Woj. pomorskie

- P.H.U. "Mirex" w Malborku (ul. Zamkowa 13), benzyna: nieprawidłowy indeks lotności

Woj. śląskie

- Orlen w Czeladzi (ul. Grodziecka 2), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie – dwie kontrole
- R8 Motorsport Oil w Miedźnej (ul. Pszczyńska 2A), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- Petrogrega w Romanowie, benzyna: zbyt duża zawartość siarki; diesel: zbyt duża zawartość wody, nieprawidłowa odporność na utlenianie, nieprawidłowa zawartość FAME
- K.J.G. Company w Częstochowie (ul. Równoległa 63), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie (dwukrotnie)
- Petrogrega w Woźnikach (ul. Koziegłowska 52), diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny, nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Speed w Radzionkowie (ul. Zofii Nałkowskiej 36A), benzyna: zbyt niskie liczby oktanowe – dwie kontrole
- Petrogrega w Tarnowskich Górach (ul. Zagórska 133), benzyna: zbyt duża ilość siarki
- Energy Trans w Wodzisławiu Śląskim (ul. Pszokowska 307), diesel: niewłaściwa odporność na utlenianie
- DS OIL Sp.z o.o., 42-125 Kamyk, ul. Grunwaldzka 8: diesel: niewłaściwa odporność na utlenianie
- K.J.G. Company Sp.z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Rydza Śmigłego 30: diesel: niewłaściwa odporność na utlenianie
- NATTOIL S.C. M.S. Cupiał, 42-300 Myszków, ul. Jana Pawła II 104: diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny, nieprawidłowa odporność na utlenianie, dwie kontrole
- K.J.G. Company Sp.z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 11B: nieprawidłowy skład frakcyjny, nieprawidłowa odporność na utlenianie

Woj. świętokrzyskie

- Firma Handlowo-Usługowa "Trans-Tank" w Warszówku, diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie
- Gazman (Brody Lubienia), diesel: zbyt wysoka zawartość zanieczyszczeń stałych
- Błestal-Bud w Jędrzejowie (ul. Okrzei 83), diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny – dwie kontrole, nieprawidłowa odporność na utlenianie - dwie kontrole
- Stacja Paliw - Jezierski Krzysztof w Sadowie, diesel: odporność na utlenianie
- Truchlewski i Syn S.C. Krynki, ul. Ostrowiecka 6, 27-230 Brody: nieprawidłowa temperatura zapłonu

Woj. warmińsko-mazurskie

- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Modrzew" w Elblągu (ul. Mazurska 5), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- Orlen w Węgorzewie (ul. Bema 13), diesel: odporność na utlenianie
- PH-U "Dor-Jan" S.C. w Iławie (ul. Ostródzka 52), benzyna: nieprawidłowa prężność par
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Finkieklan" w Nidzicy (ul. Kolejowa 25), LPG: nieprawidłowe działanie korodujące na miedzi

Woj. wielkopolskie

- Stacja paliw Jolanta Ewa Rucińska (Olszówka Głębokie), benzyna: nieprawidłowy skład frakcyjny
- Bel-Gas w Trzciance (ul. Kolejowa 2), diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny – w drugiej kontroli parametry prawidłowe
- PHU "KP" Krzysztof Piskorski, 64-420 Kwilcz, ul.Powstańców Wielkopolskich 15: diesel: nieprawidłowy skład frakcyjny

Woj. zachodniopomorskie

- Hurtpetrol w Szczecinku (ul. Waryńskiego 2), diesel: nieprawidłowa temperatura zapłonu
- Lotos w Szczecinie (ul Szosa Starogardzka), diesel: nieprawidłowa odporność na utlenianie – dwie kontrole
- Zakład Robót Inżynieryjnych "Rob-In" w Kołobrzegu (ul. Jedności Narodowej 22), LPG: przekroczona ilość siarki - Firma Handlowo-Usługowa "Elbo" w Przegonii, LPG: przekroczona ilość siarki.
- TOMSOL Sp.z o.o., 76-142 Niemica 11: nieprawidłowa temperatura zapłonu, dwie kontrole

oprac. Borys Czyżewski, źródło UOKIK

djzfd5f
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
djzfd5f