Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji (4/2014)

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji (4/2014)
Share
d45s9gn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JANTAR DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Dom Finansowy Plus sp. z o.o. o zbyciu akcji Spółki. W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. poinformował, iż dokonał zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki. Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. przed dokonaniem zbycia wszystkich akcji Spółki posiadał 9.790.000 stanowiących 55,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 9.790.000 głosów stanowiących 55,37% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. po dokonaniu zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki nie posiada akcji Spółki ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Dom Finansowy Plus Sp. z o.o. nie wyklucza w przeciągu
najbliższych 12 miesięcy zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JANTAR DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-388 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 114
(ulica) (numer)
+48 (58) 555 71 96 +48 (58) 555 71 96
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7393542462 280103059
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Maria Jolanta Sadza Prezes Zarządu Maria Sadza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn