Trwa ładowanie...
d3gr9i5
d3gr9i5
espi

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (5/2014)

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (5/2014)
Share
d3gr9i5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JANTAR DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Funduszu Poręczeń Finansowych sp. z o.o o zakupie akcji Spółki. W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Funduszu Poręczeń Finansowych sp. z o.o poinformowała, iż dokonała zakupu 9.790.000 akcji Spółki, stanowiących 55,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 9.790.000 głosów stanowiących 55,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji, Funduszu Poręczeń Finansowych sp. z o.o nie posiadała akcji Emitenta ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Funduszu Poręczeń Finansowych sp. z o.o nie wyklucza w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie
głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JANTAR DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-388 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 114
(ulica) (numer)
+48 (58) 555 71 96 +48 (58) 555 71 96
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7393542462 280103059
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Maria Jolanta Sadza Prezes Zarządu Maria Sadza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gr9i5

Podziel się opinią

Share
d3gr9i5
d3gr9i5