Trwa ładowanie...
d6sm7bo

JHM DEVELOPMENT S.A. - Korekta raportu bieżącego numer 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku (48/ ...

JHM DEVELOPMENT S.A. - Korekta raportu bieżącego numer 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku (48/2014)

Share
d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego numer 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku informuje, że w treści raportu pojawiła się oczywista omyłka dotycząca Dnia Referencyjnego ? zamiast daty 10 grudnia 2014 roku błędnie podano 10 listopada 2014 roku. Poniżej prawidłowa treść raportu: Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (?Spółka?), informuje, że w związku z procedurą scalenia akcji Spółki oraz zgodnie z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nr 3/11/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji, została podjęta uchwała Zarządu nr XII/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie podjęcia czynności przez Zarząd dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz wyznaczenia dnia
referencyjnego na 10 grudnia 2014 roku. Zarząd w ww. uchwale przyjął, że: 1. Wyznaczył Dzień Referencyjny na 10 grudnia 2014 roku. 2. Przyjął ?Przykładowy Harmonogram Scalenia Akcji?. 3. Postanowił w dniu 24 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r., wyznaczenie ostatniego dnia notowania akcji na dzień 3 grudnia 2014 r. oraz wznowienie notowań akcji Spółki po ich scaleniu od dnia 18 grudnia 2014 r. 4. Złożyć również wniosek do Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o podjęcie uchwały ustalającej dzień 17 grudnia 2014 r. jako dzień scalenia 137.487.500 (sto trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN JHMDL00018 na 27.497.500 (dwadzieścia siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i
oznaczenia ich kodem ISIN JHMDL00018, oraz uznania dnia 10 grudnia 2014 r. jako Dzień Referencyjny. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 46 833 95 89 | | 46 833 61 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 836-181-24-27 | | 100522155 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-25 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo