Trwa ładowanie...
d2vrnc3
d2vrnc3
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Proces scalenia akcji - uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami ( ...

JHM DEVELOPMENT S.A. - Proces scalenia akcji - uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami (50/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2vrnc3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Proces scalenia akcji - uchwała GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent"), w związku z prowadzonym procesem scalenia akcji JHM DEVELOPMENT S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014-K z dnia 25 listopada 2014 r., informuje, że w dniu 25 listopada 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął Uchwałę nr 1317/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A. ("Uchwała"). Zgodnie z treścią Uchwały, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki JHM DEVELOPMENT S.A., oznaczonymi kodem ?PLJHMDL00018?, od dnia 4 grudnia 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. (włącznie). Ponadto, na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki JHM DEVELOPMENT S.A. przekazane na giełdę, a nie
zrealizowane do dnia 3 grudnia 2014 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu; 2) w okresie zawieszenia (od 4 grudnia 2014 r. do 17 grudnia 2014 r.) zlecenia maklerskie na akcje spółki JHM DEVELOPMENT S.A. nie będą przyjmowane. Uchwała Zarządu weszła w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JHM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 Skierniewice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Unii Europejskiej 18
(ulica) (numer)
46 833 95 89 46 833 61 28
(telefon) (fax)
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevelopment.pl
(e-mail) (www)
836-181-24-27 100522155
(NIP) (REGON)
d2vrnc3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-26 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vrnc3

Podziel się opinią

Share
d2vrnc3
d2vrnc3