Trwa ładowanie...
d2nctn8

JHM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Umowy Spółki zależnej Emitenta (49/2014)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Umowy Spółki zależnej Emitenta (49/2014)

Share
d2nctn8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany Umowy Spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 24 listopada 2014 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS o nr 0000359265 dokonał wpisu zmiany Umowy Spółki MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. powziętej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lipca 2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.000.000 zł do kwoty 70.000.000 zł poprzez utworzenie 700.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta. Po dokonaniu rejestracji zmiany Umowy Spółki MARYWILSKA 44 Sp. z o.o z/s w Warszawie Emitent posiada 1.339.800 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 66.990.000 zł., tj. 95,7% kapitału zakładowego.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | Skierniewice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Unii Europejskiej | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 46 833 95 89 | | 46 833 61 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 836-181-24-27 | | 100522155 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-25 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8