Trwa ładowanie...
d1viqsy
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Nadzwy ...

JHM DEVELOPMENT S.A. - Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku. (46/2014)
Share
d1viqsy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: ?Emitent?), stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki sporządzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą Emitenta w formie załącznika do uchwały nr XXVIII/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 4/11/2014 z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałą nr 3/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku.
Załączniki
Plik Opis
Statut.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY (DEW)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
+48 (46) 833 95 89 +48 (46) 833 61 28
(telefon) (fax)
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevelopment.pl
(e-mail) (www)
8361812427 100522155
(NIP) (REGON)
d1viqsy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-17 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1viqsy

Podziel się opinią

Share
d1viqsy
d1viqsy