Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (16/2015) - EBI

JR INVEST - Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej Emitenta oraz Spółek wchodzących w skład jego Grupy w miesiącu lutym oraz narastająco za okres styczeń - luty 2015r. W miesiącu lutym 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 1,74 %. Wyższe natomiast o 4,18% były przychody z najmu zrealizowane przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów i w lutym 2015 r. wyniosły 87.706 PLN. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. w miesiącu lutym 2015 roku zrealizowały niższe o 4,21 % przychody operacyjne. Wyniosły one 201.594 PLN. W miesiącu lutym 2015 roku nowa spółka w grupie JR INVEST - Ganador Sp. z o.o. zrealizowała przychody na poziomie 21.419 PLN. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych
osiągnięte w lutym 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A. wyniosły 369.645 PLN, i są wyższe o 4,24 % od skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w analogicznym okresie roku 2014, które wynosiły 354.611 PLN. Narastająco za dwa miesiące 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 1,79 %. Wyższe o 6,41 % były również przychody z najmu zrealizowane w okresie styczeń - luty 2015 roku przez Spółkę KPM INVEST Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Pozostałe Spółki z Grupy Emitenta tj. PPH Inter-Prodryn Sp. z o. o. i "Centrum Market Zielona Góra" Sp. z o. o. zrealizowały w okresie styczeń ? luty 2015 roku przychody operacyjne na poziomie 424.670 PLN, które są wyższe o 1.017 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej związanej z wynajmem powierzchni komercyjnych osiągnięte w okresie styczeń ? luty 2015 roku przez Grupę JR INVEST S.A.
wyniosły 761.014 PLN, i są wyższe o 8,08 % w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2014. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
January Ciszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi