Trwa ładowanie...
d1yvyjo

JSW S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2015)

JSW S.A. - Wybór biegłego rewidenta (19/2015)

Share
d1yvyjo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Spółka?, ?JSW?) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 marca 2015 r. dokonała wyboru firmy Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych JSW za lata 2015 i 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za lata 2015 i 2016 wraz z badaniem sprawozdań finansowych spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW, wykonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. i 2016 r. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2015 r. i 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 20 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. Dotychczas Spółka współpracowała z Deloitte Polska Sp. z o.o. sp. k (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) w zakresie: przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych JSW za lata 2013 i 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za lata 2013 i 2014 wraz z badaniem sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej JSW, wykonania przeglądu śródrocznego Spółki za I półrocze 2014 r. oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2014 r., przeprowadzenia procedur związanych z wydaniem Listów Gwarancyjnych związanych z Procesem Emisji Obligacji na rynkach międzynarodowych oraz usług doradztwa m.in. w zakresie weryfikacji i rozliczenia przejęcia KWK Knurów-Szczygłowice. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yvyjo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarzdu ds. Ekonomicznych
2015-03-24 Dariusz Bernacki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yvyjo

Podziel się opinią

Share
d1yvyjo
d1yvyjo