Trwa ładowanie...
d1j68e8

JSW S.A. - zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze (2/2015)

JSW S.A. - zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze (2/2015)

Share
d1j68e8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Emitent?, ?JSW?) informuje, iż m.in. na skutek zmian stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2014 roku, zmianie uległa stopa dyskonta stosowana do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze Emitenta według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. W dniu 13 stycznia 2015 r. Emitent otrzymał od aktuariusza końcowe wyliczenia rezerw na świadczenia pracownicze, w efekcie czego ulegnie ona zwiększeniu o wartość 506,6 mln zł w Grupie Kapitałowej JSW (z tego w JSW o 474,9 mln zł). Wzrost poziomu rezerwy, o którym mowa powyżej, znajdzie odzwierciedlenie w bieżącym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej JSW w wysokości 55,7 mln zł, z tego 33,9 mln zł w JSW zaś kwota 450,9 mln zł będzie odniesiona w pozostałe całkowite dochody Grupy Kapitałowej JSW, z tego 441,0 mln zł w JSW. Ujęcie zmian powyższych rezerw nie wpłynie na bieżącą pozycję gotówkową JSW i Grupy Kapitałowej JSW.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
2015-01-14 Dariusz Bernacki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

Podziel się opinią

Share
d1j68e8
d1j68e8