Trwa ładowanie...
d1u1hhu
espi

JUPITER NFI SA - Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014r. (11/2015)

JUPITER NFI SA - Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014r. (11/2015)

Share
d1u1hhu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jupiter S.A., w związku z pomyłką pisarską dotyczącą łącznej wartości umów zawartych przez Jupiter S.A. i spółki zależne, z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem wraz ze spółkami zależnymi, przekazuje poniżej skorygowane punkty raportu za 4 kwartał 2014r.: pkt. 25.10 Śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 r. oraz pkt. 19.10. Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2014 r. otrzymują brzmienie: "Zarząd Jupiter S.A poinformował, że w dniu 27 lutego 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Jupiter S.A. i spółki zależne, z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem oraz zależnymi od niego spółkami, od dnia 29 sierpnia 2014r. tj. od daty przekazania raportu 38/2014, osiągnęła wartość 33 634 740 zł. (wartość stanowiąca powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta dnia 27 lutego 2015 roku pomiędzy GREMI SUKCES Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Emitenta), a Gremi Business Communication Sp. z
o.o. Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad świadczenia przez Strony wzajemnie usług, w tym: usług wydawniczych, sprzedaży powierzchni reklamowej, usług graficznych, realizacji organizowanych projektów eventowo?wydawniczych, sprzedaży prenumeraty tytułów, promocji tytułów i portali, i innych opisanych szczegółowo w umowie. Umowa została zawarta na okres od 01.03.2015 do 31.12.2015 roku. Wartość łącznego wynagrodzenia Stron za cały okres obowiązywania umowy została oszacowana na poziomie 10 519 264 zł brutto, w tym wartość świadczeń dla Gremi Sukces sp. z o.o. na poziomie 7 543 648 zł. brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku" | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-03-03 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu