Trwa ładowanie...
d39u1ow
d39u1ow
espi

JUPITER NFI SA - Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r - Przekroczenie progu znaczącej ...

JUPITER NFI SA - Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r - Przekroczenie progu znaczącej umowy ? korekta raportu (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d39u1ow

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r - Przekroczenie progu znaczącej umowy ? korekta raportu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jupiter S.A., w związku z pomyłką pisarską dotyczącą łącznej wartości umów zawartych przez Jupiter S.A. i spółki zależne, z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem wraz ze spółkami zależnymi, przekazuje poniżej skorygowaną treść raportu nr 10/2015 : ?Zarząd Jupiter S.A informuje, że w dniu 27 lutego 2015r. łączna wartość umów zawartych przez Jupiter S.A. i spółki zależne, z Panem Grzegorzem Hajdarowiczem oraz zależnymi od niego spółkami, od dnia 29 sierpnia 2014r. tj. od daty przekazania raportu 38/2014, osiągnęła wartość 33 634 740 zł. (wartość stanowiąca powyżej 10% kapitałów własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta dnia 27 lutego 2015 roku pomiędzy GREMI SUKCES Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Emitenta), a Gremi Business Communication Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad świadczenia przez Strony wzajemnie usług, w tym: usług wydawniczych, sprzedaży powierzchni reklamowej, usług graficznych, realizacji organizowanych projektów eventowo?wydawniczych,
sprzedaży prenumeraty tytułów, promocji tytułów i portali, i innych opisanych szczegółowo w umowie. Umowa została zawarta na okres od 01.03.2015 do 31.12.2015 roku. Wartość łącznego wynagrodzenia Stron za cały okres obowiązywania umowy została oszacowana na poziomie 10 519 264 zł brutto, w tym wartość świadczeń dla Gremi Sukces sp. z o.o. na poziomie 7 543 648 zł. brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2015-03-02 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39u1ow

Podziel się opinią

Share
d39u1ow
d39u1ow