Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 8/2014 (16/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JWW INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 8/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JWW Invest S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta informację o korekcie zawiadomienia z dnia 08.09.2014 r. w zakresie transakcji z dnia 05.09.2014 r. Pierwotnie pominięto informację o sprzedaży 9 000 szt. akcji w dniu 05 września 2014 r. Dnia 05.09.2014 r. sprzedanych zostało łącznie 14 000 szt. akcji a nie tak jak wcześniej informowano 5 000 szt. akcji. Pełna treść raportu po korekcie: Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 08 września 2014 r. powziął informację od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, skorygowaną w dniu 14 listopada 2014 r., iż w dniu 04 września 2014r. podmiot przez niego kontrolowany JWW Investment Limited dokonał sprzedaży 6 250 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 6,39 zł. Dnia 05 września 2014r. podmiot ten dokonał sprzedaży 1 000 szt. akcji po cenie jednostkowej 6,25 zł, sprzedaży 4 000 szt. akcji po cenie jednostkowej
6,20 zł oraz 9 000 szt. akcji po cenie jednostkowej 6,28 zł. Transakcje sprzedaży dokonane zostały na sesji zwykłej na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Maria Wcisło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz