Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 7/2014 (15/2014)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 7/2014
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd JWW Invest S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta informację o korekcie zawiadomienia z dnia 03.09.2014 r. w zakresie transakcji z dnia 22.08.2014 r. Pierwotnie w zawiadomieniu widniała informacja o sprzedaży 19 500 szt. akcji (transakcja z 22.08.2014), którą podano już w zawiadomieniu z dn. 25.08.2014 r. Pełna treść raportu po korekcie: Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 03 września 2014 r. powziął informację od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, skorygowaną w dniu 14 listopada 2014 r., iż w dniu 18 sierpnia 2014 r. podmiot przez niego kontrolowany JWW Investment Limited dokonał sprzedaży 27 182 szt. akcji po cenie jednostkowej 5,86 zł. Transakcje sprzedaży dokonane zostały na sesji zwykłej na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Maria Wcisło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la