Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA ...

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 2/2014 (14/2014)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JWW INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych ? KOREKTA RAPORTU ESPI 2/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JWW Invest S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 14 listopada 2014 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta informację o korekcie zawiadomienia z dnia 20.08.2014 r. w zakresie transakcji z dnia 12.08.2014 r. Pierwotnie zamiast 250 000 szt. akcji podano informację o zakupie 2 500 szt. akcji. Pełna treść raportu po korekcie: Zarząd JWW Invest S.A. ("Emitent") z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. powziął informację od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, skorygowaną w dniu 14 listopada 2014 r., iż w dniu 12 sierpnia 2014 r., podmiot przez niego kontrolowany JWW Investment Limited dokonał zakupu 250 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 1,20zł. Dnia 14 sierpnia 2014 r., podmiot ten sprzedał 36 599 szt. akcji po cenie jednostkowej 5,01zł, 1 500 szt. akcji po cenie jednostkowej 5,30zł oraz 8 200 szt. akcji po cenie 5,18zł. Transakcja z dnia 12.08.2014, w której akcje nabyte zostały w wyniku umowy kupna ? sprzedaży
zawarte zostały w drodze umowy cywilno-prawnej. Transakcje z dnia 14.08.2014 zostały zawarte na rynku ASO NewConnect, sesja zwykła. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JWW INVEST S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-555 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rolna 43B
(ulica) (numer)
+48 32 203 60 48 +48 32 201 70 74
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5213627116
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Maria Wcisło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3