Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

K&K HERBAL POLAND - Rejestracja zmian w statucie K&K HERBAL POLAND S.A. (15/2014) - EBI

K&K HERBAL POLAND - Rejestracja zmian w statucie K&K HERBAL POLAND S.A. (15/2014)
Share
dhtvk35
NEW CONNECT
Raport EBI nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja zmian w statucie K&K HERBAL POLAND S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. (?Spółka?) informuje, iż powziął informację o rejestracji zmian statutu Spółki, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 16 lipca 2014 roku. Zmiany statutu Spółki zostały wprowadzone na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K&K HERBAL POLAND S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku. Do raportu załączony został jednolity tekst statutu Spółki. Załączniki: ? Jednolity tekst statutu Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
Załączniki
Plik Opis
16.07.2014TekstjednolityStatutuKKHerbalPoland_S.A.-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35