Trwa ładowanie...
d36bbx6

Kalendarium rynku kapitałowego 11.04 - 14.11.2011

...
Share
d36bbx6

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 11.04 - 14.11.2011

 • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK,11 KWIETNIA

 • Fluid - debiut na rynku NewConnect ;
d36bbx6

EasyCall - debiut spółki na rynku NewConnect;

AerFinance - koniec zapisów na akcje w ofercie publicznej przed debiutem na NewConnect;

Forever Entertainment - ostatni dzień notowań na NewConnect 535.700 praw poboru akcji serii E;

SMT Software - WZA;

d36bbx6

PBO Anioła - podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego w ofercie 1,4 mln akcji s. C;

WTOREK, 12 KWIETNIA

Libet - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz początek budowy księgi popytu;

Benefit Systems - zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych;

d36bbx6

PBO Anioła - rozpoczęcie przyjmowania deklaracji nabycia akcji w transzy instytucjonalnej na 1,4 mln akcji s. C.;

Sygnity - wprowadzenie do obrotu giełdowego 12.758 akcji serii M;

Krakchemia - WZA;

Interferie - ZWZA spółki;

d36bbx6

Mostostal Płock - WZA;

ŚRODA, 13 KWIETNIA

KSG Agro - początek budowy księgi popytu;

Nova KBM - zakończenie book-buildingu;

d36bbx6

Trion - WZA ws. emisji akcji serii T;

Mondi Świecie - WZA;

CZWARTEK, 14 KWIETNIA

KRUK - początek zapisów na akcje spółki w transzy indywidualnej;

d36bbx6

KSG Agro - koniec budowy księgi popytu na akcje spółki;

Libet - koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych;

PBO Anioła - do godz. 14.00 zakończenie przyjmowania deklaracji nabycia akcji w transzy instytucjonalnej na 1,4 mln akcji s. C.;

Nova KBM - publikacja ostatecznej ceny akcji w ofercie;

Nordea Bank Polska - WZA w sprawie podziału zysku;

Mineral Midrange - WZA;

Remak - WZA ws. rozpatrzenia sprawozdania za 2010 rok i podziału zysku;

PKO BP - NWZA w sprawie zmian w statucie;

TP SA - WZA, zdecyduje m.in. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.;

PIĄTEK, 15 KWIETNIA

KSG Agro - publikacja ceny emisyjnej, ostatecznej liczby oferowanych akcji, początek przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

Libet - koniec budowy księgi popytu, ustalenie ceny emisyjnej, podziału na transze oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji;

Astro - NWZA spółki powoła członka rady nadzorczej;

PC Guard - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do emisji w ramach kapitału docelowego i emisji akcji s. F z wyłączeniem prawa poboru;

SOBOTA, 16 KWIETNIA

Petrolinvest - NWZA w sprawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki;

PONIEDZIAŁEK, 18 KWIETNIA

KRUK - ostatni dzień zapisów na akcje spółki w transzy indywidualnej i zakończenie budowy księgi popytu w ofercie publicznej;

Libet - początek zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych;

TVN - dzień ustalenia prawa do dywidendy w wys. 0,04 zł na akcję;

Komfort-Klima - ZWZA ws. rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

Novainvest - NWZA w sprawie emisji akcji s. F i zmian w statucie;

PBO Anioła - ustalenie ceny emisyjnej akcji s. C i podanie jej do publicznej wiadomości;

Ropczyce - ZWZA o podziale zysku za 2010 rok;

Magellan - ZWZA spółki;

Nova KBM - zakończenie zapisów dla obecnych akcjonariuszy i inwestorów w transzy indywidualnej w Słowenii i w Polsce;

WTOREK, 19 KWIETNIA

Kruk - pierwszy dzień zapisów w transzy instytucjonalnej w ofercie publicznej;

KSG Agro - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

Libet - koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych, przydział akcji;

PBO Anioła - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje s. C;

Power Media - WZA w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2010;

Positive Advisory - NWZA w sprawie emisji nie więcej niż 11.000.000 akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Pekao - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za '10 i podziału zysku;

Sonel - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, wypłaty dywidendy i zmian w statucie;

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok i podziału zysku;

Eko-Export -NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

Organic Farma Zdrowia - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

Elektrobudowa - ZWZA spółki;

Grupa Żywiec - ZWZA spółki podzieli zysk netto za 2010 rok (spółka chce wypłacić 65 zł dywidendy na akcję) i wybierze członków rady nadzorczej;

K2 Internet - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za '10 i podziału zysku;

Onico - dzień ustalenia prawa do 0,21 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 20 KWIETNIA

Nova KBM - początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

BZ WBK - WZA w sprawie wypłaty 8 zł dywidendy na akcję;

PGNiG - WZA zdecyduje o wypłacie 0,06 zł dywidendy na akcję i o zmianach w radzie nadzorczej;

Tim - WZA w sprawie podziału zysku spółki za 2010 rok;

Asseco BS - WZA w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 30,08 mln zł, czyli 0,9 zł na akcję;

Makrum - ZWZA zdecyduje o pokryciu straty netto za 2010 rok;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

Kruk - ostatni dzień zapisów w transzy instytucjonalnej w ofercie publicznej;

PBO Anioła - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje s. C;

TU Europa - wypłata 10,59 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

Atrem - WZA w sprawie podziału zysku osiągniętego przez spółkę w 2010 r;

E-muzyka - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Infovide-Matrix - WZA zdecyduje m.in. o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 r.;

PIĄTEK, 22 KWIETNIA

Novitus - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Comp, m.in. zgody na plan połączenia;

KCI - NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 26 KWIETNIA

Nova KBM - zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

GF Premium - WZA;

ŚRODA, 27 KWIETNIA

PBO Anioła - przydział akcji s. C;

Quercus TFI - WZA w sprawie wypłaty dywidendy;

B3System - WZA w sprawie sposobu pokrycia straty;

Macrologic - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Action - WZA w sprawie wypłaty 0,43 zł dywidendy na akcję;

Multimedia Polska - WZA;

Polski Holding Rekrutacyjny - WZA;

Radpol - WZA w sprawie wypłaty 0,18 zł dywidendy;

Permedia - WZA;

Sobet - NWZA o emisji obligacji;

Unibep - WZA;

CZWARTEK, 28 KWIETNIA

BZ WBK - publikacja raportu za I kw. 2011 r.;

Getin Noble Bank - NWZA w sprawie zmiany statutu banku;

Procad - WZA w sprawie wypłaty 0,08 zł dywidendy na akcję

Polimex-Mostostal - publikacja raportu rocznego za 2010 rok oraz raportu skonsolidowany grupy kapitałowej za 2010 rok;

DGA - ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;

Orco Property Group - WZA;

Tell - WZA m.in. w sprawie wypłaty 0,8 zł dywidendy na akcję;

Północ Nieruchomości - WZA;

Capital Partners - WZA;

Hefal Serwis - NWZA w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego;

Anti - WZA

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

ABM Solid - WZA w sprawie podziału zysku i zmian w statucie;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

ŚRODA, 4 MAJA

INVESTcon Group - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania za 2010 rok i podziału zysku;

CZWARTEK, 5 MAJA

 • Polman - WZA w sprawie podziału zysku za rok 2010;
 • Black Pearl Capital - WZA w sprawie podziału zysku;
 • Alkal - WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 • Jago - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego;

TVN - dzień wypłaty dywidendy w wys. 0,04 zł na akcję;

GTC - WZA ws. zatwierdzenia prawozdania za 2010 rok, odziału zysku i zmian w statucie spółki;

PIĄTEK, 6 MAJA

 • Tauron - WZA w sprawie podziału zysku;
 • 4fun Media - WZA w sprawie przelania niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy spółkii podziału zysku za 2010 rok;

Onico - dzień wypłaty 0,21 zł dywidendy na akcję;

Marvipol - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych spółki;

PONIEDZIAŁEK, 9 MAJA

 • Budvar Centrum - WZA w sprawie podziału zysku za rok 2010;

BZ WBK - proponowany dzień ustalenia prawa do 8 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 10 MAJA

Trans Polonia - NWZA;

P.A.Nova - ZWZA podzieli zysk netto za 2010 rok;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011;

PZU - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 11 MAJA

Kulczyk Oil Ventures - WZA spółki;

Tauron - publikacja raportu za I kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za I kwartał 2011 roku;

Armatura Kraków - WZA o wypłacie 20 gr. dywidendy;

CZWARTEK, 12 MAJA

 • Lena Lighting - WZA w sprawie przeznaczenia zysku spółki za rok 2010;

Pekao - publikacja raportu za I kwartał;

TVN - publikacja raportu za I kwartał;

PIĄTEK, 13 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

Action - proponowany dzień prawa do dywidendy;

Asseco BS - proponowany dzień prawa do dywidendy ;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Sfinks Polska - proponowany dzień prawa poboru akcji s. I;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

Bank Millennium - dzień ustalenia prawa do 0,1 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 17 MAJA

Asseco Poland - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,8 zł dywidendy na akcję ;

ŚRODA, 18 MAJA

Tell - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,8 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 19 MAJA

PBS Finanse - WZA w sprawie pokrycia straty netto za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 23 MAJA

 • Energomontaż Południe - początek zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez PBG

BZ WBK - proponowany dzień wypłaty 8 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 30 MAJA

Action - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Bank Millennium - dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 1 CZERWCA

Asseco Poland - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Asseco BS - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Tell - proponowany dzień wypłaty 0,8 zł dywidendy na akcję;

Cez- WZA;

WTOREK, 7 CZERWCA

Dom Development - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,90 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy ma nastąpić 22 czerwca;

PONIEDZIAŁEK, 13 CZERWCA

Tim - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,55 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 14 CZERWCA

Kredyt Bank - proponowany termin ustalenia prawa do 0,37 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy planowana jest na 30 czerwca;

ŚRODA, 15 CZERWCA

 • Energomontaż Południe - ostatni dzień zapisów w wezwaniu na akcje spółki ogłoszonym przez PBG

CZWARTEK, 16 CZERWCA

Bank Handlowy - proponowany termin ustalenia prawa do 5,72 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy planowana jest na 29 lipca;

ŚRODA, 22 CZERWCA

ING BSK - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy w wys. 15 zł na akcję;

TPSA - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy w wys. 1,5 zł na akcję;

Dom Development - proponowany dzień wypłaty 0,90 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 30 CZERWCA

 • Tauron - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Kredyt Bank - proponowany dzień wypłaty 0,37 zł dywidendy na akcję;

Armatura Kraków - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,20 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 1 LIPCA

ING BSK - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wys. 15 zł na akcję;

CZWARTEK, 7 LIPCA

TPSA - proponowany dzień wypłaty dywidendy w wys. 1,5 zł na akcję;

PIĄTEK, 15 LIPCA

Armatura Kraków - proponowany dzień wypłaty 0,20 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 20 LIPCA

 • Tauron - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

PGNiG - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,06 zł dywidendy na akcję. Jej wypłata ma nastąpić 6 października;

PONIEDZIAŁEK, 25 LIPCA

Tim - proponowany dzień wypłaty 0,55 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

PIĄTEK, 29 LIPCA

Bank Handlowy - proponowany dzień wypłaty 5,72 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

TVN - publikacja raportu za II kwartał i za pierwsze półrocze 2011 roku;

CZWARTEK, 25 SIERPNIA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku;

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PZU - publikacja raportu półrocznego;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

ŚRODA, 31 SIERPNIA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu za I półrocze 2011 roku spółki oraz raport za I półrocze 2011 roku grupy kapitałowej;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

BZ WBK - publikacja raportu za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za III kw;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

Cersanit - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

(PAP)

morb/

d36bbx6

Podziel się opinią

Share
d36bbx6
d36bbx6