Trwa ładowanie...
d1uapki
zapowiedź
15-11-2011 06:01

Kalendarium rynku kapitałowego 15.11 - 24.1.2012

...

Share
d1uapki

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 15.11.2011 - 24.1.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 15 LISTOPADA

Binary Helix - debiut spółki na NewConnect;

d1uapki

TVN - NWZA zdecyduje o reorganizacji spółki poprzez wniesienie w formie aportu Segmentu Sprzedaży i Marketingu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej pod firmą Highgate Capital Investments;

Grupa Żywiec - planowany dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

Komputronik - dzień wypłaty 0,12 zł dywidendy na akcję;

MCI Management - NWZA w sprawie zmiany uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu do nabycia akcji własnych spółki;

  • Inwazja PC - pierwszy dzień notowań na NewConnect 8.771.000 PDA serii E o wartości nominalnej 0,10 zł;
d1uapki

ŚRODA, 16 LISTOPADA

Werth-Holz - NWZA w sprawie zmian w statucie;

Power Proce - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej;

Komfort-Klima - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz zmiany statutu spółki;

  • Agroma - pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d1uapki

ŚRODA, 17 LISTOPADA

Ulma Construccion Polska - NWZA w sprawie zmian w statucie;

Inno-Gene - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu;

Mostostal Zabrze - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 18 LISTOPADA

ING BSK - dzień podziału 13.010.000 akcji oznaczonych kodem PLBSK0000017 na 130.100.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA

d1uapki

Jupiter NFI - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki

Hardex - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

Luxima - NWZA spółki;

Rafako - NWZA spółki;

Kredyt Inkaso - dzień dywidendy;

Pekaes - NWZA spółki;

WTOREK, 22 LISTOPADA

Tauron - NWZA w sprawie zmiany statutu w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki;

Grupa Żywiec - planowany dzień wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2011 rok w wysokości 9 zł na akcję;

d1uapki

Travel Planet - NWZA w sprawie wprowadzenia zmian w statucie spółki;

Mennica Polska - NWZA spółki w sprawie umorzenia akcji własnych;

Mennica Polska - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu

CZWARTEK, 24 LISTOPADA

FORMUŁA8 - NWZA w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010r.;

Clean&Carbon Energy - NWZA o zmianach w statucie i w radzie nadzorczej spółki;

d1uapki

Liberty Group - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D; oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji; w sprawie dematerializacji akcji serii D, upoważnienia do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect GPW lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pfleiderer Grajewo - NWZA w sprawie - zmian w składzie rady nadzorczej Spółki;

PIĄTEK, 25 LISTOPADA

ABC Data - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki;

Kompleks - NWZA spółki;

Simple - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, oraz emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii K, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii K oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym, jak również dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;

Wealth Bay - NWZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA

Alterco - NWZA spółki;

Kino Polska TV - NWZA spółki o skupie maksymalnie 1.387.000 akcji własnych;

Blirt - NWZA ws. publicznej emisji akcji serii D;

Puławy - NWZA ws. nabycia akcji w spółce Azoty-Adipol;

Positive Advisory - NWZA spółki ws. emisji akcji serii G oraz zmiany statutu spółki;

Koelner - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie transakcji;

Codemedia - NWZA w sprawie połączenia spółki Codemedia ze spółką Mediasense;

HMSG - NWZA spółki;

WTOREK, 29 LISTOPADA

Pol-Aqua - NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu spółki;

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi - NWZA spółki;

Interferie - NWZA spółki;

Hydrobudowa - NWZA w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Hydrobudowa 9;

POL-AQUA - NWZA;

ŚRODA, 30 LISTOPADA

Milkpol - NWZA spółki ws. zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki;

Ulma Construccion - dzień wypłaty 1,58 zł dywidendy na akcję;

Forever Entertainment - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

Energopol-Południe - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na sprzedaż 1.560.099 akcji własnych;

Jupiter NFI - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji spółki

PONIEDZIAŁEK, 5 GRUDNIA

Police - NWZA ws ustanowienia hipoteki łącznej umownej na rzecz banku PKO BP i Raiffeisen Bank Polska i wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji "Rozwój Logistyki Z.Ch. "Police" S.A. - II etap".

KCI - NWZA ws. połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o.

Lentex - NWZA w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji s. G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych

Enea - NWZA o powołaniu do rady nadzorczej kandydata wybranego przez pracowników spółki;

IQ Partners - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie;

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Notoria Serwis - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

WTOREK, 6 GRUDNIA

Seka - NWZA ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Emperia - NWZA w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 NWZA z 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego;

IZNS Iława - WZA ws. emisji do 29.512.456 akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie związana z planowanym przez spółkę przejęciem 100 proc. udziałów jednego z producentów z branży spożywczej w Polsce;

Kofola - dzień wypłaty 0,62 zł dywidendy na akcję;

Voxel - NWZA w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej;

Mispol - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach spółki;

ŚRODA, 7 GRUDNIA

S4E - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

Jago - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii I;

PGNiG - NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie składników majątku objętych umową leasingu gazociągu oraz gruntów w pasie nadmorskim a także zgody na sprzedaż składników aktywów trwałych w postaci gazociągów wywoskiego ciśnienia;

Kernel - NWZA;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty 0,32 zł dywidendy na akcję;

  • Dom Maklerski IDM - NWZA ws. zakończenia skupu akcji własnych, nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego oraz zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego;

CZWARTEK, 8 GRUDNIA

Eurotel - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 7 WZA z 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010;

Atrem - NWZA w sprawie upoważnienia zarządu do skupowania do 20 proc. akcji własnych za nie więcej niż 4 mln zł.

PIĄTEK, 9 GRUDNIA

Awbud - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

Herman - NWZA w sprawie dotyczącej dalszego istnienia spółki;

  • Tell - NWZA ws. wprowadzenia zmiany w statucie spółki;
  • Macrologic - NWZA ws. połączenia Macrologic ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft;

ŚRODA, 14 GRUDNIA

Energopol-Południe - zakończenie przyjmowania zapisów na sprzedaż 1.560.099 akcji własnych;

BioMaxima - NWZA ws. zmiany statutu spółki, upoważniającego zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach nowej wysokości kapitału docelowego;

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

Makolab - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

Pozbud - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do mWIG40 trafia: AZOTYTARNOW, CORMAY, INTERCARS, MIDAS, indeks opuszcza CENTROZAP, DUDA, ELBUDOWA, SKOTAN.

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do sWIG80 trafia: CENTROZAP, COALENERG, DUDA, ELBUDOWA, FERRUM, KOELNER, KSGAGRO, ORZBIALY, RADPOL, SKOTAN, indeks opuszcza AZOTYTARNOW, CORMAY, ENERGOPLD, INTERCARS, MERCOR, MIDAS, MONNARI, MWTRADE, PBSFINANSE, RUBICON.

WTOREK, 20 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V.

ŚRODA, 11 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - publikacja ceny emisyjnej w emisji 1,2 mln akcji serii G w ramach wykonywania prawa poboru;

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

WTOREK, 24 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

(PAP)

now/

d1uapki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1uapki
d1uapki