Trwa ładowanie...
daewi8s
daewi8s

Kalendarium rynku kapitałowego 25.08-22.12.2010

...
Share
daewi8s

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 25.08-22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 25 SIERPNIA

daewi8s

PZU - dzień prawa do pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok 2009;

Ruch - wprowadzenie do obrotu giełdowego 209.025 akcji serii G;

Emperia - dzień ustalenia prawa do 0,92 zł dywidendy na akcję;

BOŚ - WZA o zmianach w radzie nadzorczej;

daewi8s

Site - NWZA m.in. ws. zmian w składzie RN;

Olympic Entertainment Group - NWZA w sprawie emisji akcji;

PBG - publikacja raportu za I półrocze;

BPH - publikacja raportu za I półrocze 2010 roku;

daewi8s

CZWARTEK, 26 SIERPNIA

Getin Holding - wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.369.338 akcji serii N;

Polskie Jadło - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Lotos - publikacja raportu za I półrocze 2010 roku;

daewi8s

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu półrocznego;

PZU - publikacja raportu za I półrocze 2010 roku;

  • Teta - wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego;
  • AOW FAKTORING - dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii A;
  • GPF Causa - dzień pierwszego notowania na rynku NewConnect 74.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
daewi8s

PIĄTEK, 27 SIERPNIA

Assetus - WZA w sprawie wyrażenia zgody split akcji w stosunku 1:5;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Unima 2000 - proponowany dzień wypłaty po 0,19 zł/akcję dywidendy;

daewi8s

EFEKT - dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną;

Getin Holding - publikacja raportu za I półrocze;

NIEDZIELA, 29 SIERPNIA

Kruszwica - dzień ustalenia prawa do 3,11 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 30 SIERPNIA

Tauron - publikacja raportu za I półrocze 2010 r.;

North Coast - dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2009 rok;

Bank Handlowy - dzień wypłaty 3,77 zł dywidendy;

Fasing - dzień ustalenia prawa do 0,51 zł dywidendy na akcję;

Hydrotor - dzień ustalenia prawa do 1,25 zł lub 2,0 zł dywidendy na akcję (wypłata 15 września);

Indykpol - wypłata 1,30 zł dywidendy na akcję;

Mennica Polska - NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz wyrażenia zgody na nabycie do 100 tys. akcji własnych;

Chemoservis-Dwory - NWZA o emisji warrantów subskrypcyjnych i zmianach w statucie;

WTOREK, 31 SIERPNIA

Asseco Poland - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

MW Trade - NWZA w sprawie zmian w statucie;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Polimex Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Bioton - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze;

Cersanit - publikacja raportu za I półrocze;

ŚRODA, 1 WRZEŚNIA

Mewa - ostatni dzień zawieszenia obrotu akcjami przed dniem referencyjnym w procesie scalenia akcji;

Aqua - proponowany dzień wypłaty 0,15 zł dywidendy;

Polimex-Mostostal - dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy;

Komputronik - WZA m.in. ws. prywatnej emisji akcji serii E;

Atlantis Energy - NWZA ws. uchylenia uchwały z 12 kwietnia 2010 r. ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Teta - NWZA o dematerializacji akcji i wykluczeniu ich z obrotu na rynku regulowanym;

CZWARTEK, 2 WRZEŚNIA

Mewa - wznowienie obrotu akcjami spółki z kursem odniesienia z dnia 16.08.br. pomnożonym przez 106.

PIĄTEK, 3 WRZEŚNIA

ZEG - koniec zapisów w wezwaniu do sprzedaży 33.636 akcji spółki, czyli 2,96 proc. kapitału ogłoszonym przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne;

Unima 2000 - dzień wypłaty 0,19 zł (brutto) dywidendy na akcję;

Swarzędz Meble - NWZA o wstrzymaniu likwidacji spółki;

Odlewnie Polskie - NWZA;

Positive Advisory - wznowienie NWZA z 18 sierpnia;

PONIEDZIAŁEK, 6 WRZEŚNIA

Grupa ZUE - podanie do publicznej wiadomości maksymalnej ceny emisyjnej;

Multimedia Polska - NWZA o upoważnieniu zarządu do skupu 7,7 mln akcji własnych, po 9,70 zł za każdą akcję;

WTOREK, 7 WRZEŚNIA

PKO BP - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,8 zł dywidendy na akcję;

Veno - NWZA;

Kulczyk Oil Ventures - WZA;

Carbon Invest - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej i udziału spółki w procesie podziału spółki Veno;

ŚRODA, 8 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - rozpoczęcie budowy księgi popytu oraz początek zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów indywidualnych;

Kredyt Inkaso - NWZA w sprawie zmiany uchwały nr 5/2010 z 28.04.2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru;

ABM Solid - NWZA w sprawie emisji obligacji;

Wodkan - dzień wypłaty 0,27 zł dywidendy na akcję;

Mostostal Płock - wypłata 4 zł dywidendy na akcję;

Organic Farma Zdrowia - NWZA;

CZWARTEK, 9 WRZEŚNIA

ZEG - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zniesienia dematerializacji akcji spółki;

PZU - dzień wypłaty pozostałej części dywidendy za rok 2009;

Emperia - dzień wypłaty 0,92 zł dywidendy na akcję;

Erbud - dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję;

PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - zakończenie budowy księgi popytu (do godziny 15.00) oraz przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych;

Grupa ZUE - początek budowy księgi popytu na akcje spółki. Budowa księgi potrwa do 13 września;

Mieszko - NWZA w sprawie zmian statutu spółki;

North Coast - dzień wypłaty dywidendy za 2009 rok;

Rafamet - dzień ustalenia prawa do 0,38 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 13 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - publikacja ceny emisyjnej i ceny sprzedaży akcji oferowanych;

Grupa ZUE - koniec budowy księgi popytu na akcje spółki wśród inwestorów instytucjonalnych, publikacja ceny emisyjnej akcji;

Krynicki Recycling - początek budowy księgi popytu w ofercie spółki;

WTOREK, 14 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Grupa ZUE - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Zapisy potrwają do 16 września;

Multimedia - koniec zapisów w wezwaniu na sprzedaż 17,9 mln akcji własnych spółki, dających 11,68 proc. głosów na WZA;

Krynicki Recycling - koniec budowy księgi popytu w ofercie spółki i podanie ceny emisyjnej;

Tauron - NWZA spółki o zmianach w statucie;

ŚRODA, 15 WRZEŚNIA

Cyfrowy Polsat - NWZA w sprawie połączenia ze spółką M.Punkt Holdings Limited;

Krynicki Recycling - początek subskrypcji akcji w ofercie spółki;

Fasing - dzień wypłaty 0,51 zł dywidendy na akcję;

Hydrotor - dzień wypłaty 1,25 zł lub 2,0 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień ustalenia prawa do 8 zł dywidendy na akcję;

LPP - dzień ustalenia prawa do 50 zł dywidendy na akcję;

Kruszwica - dzień wypłaty 3,11 zł dywidendy na akcję;

NG2 - dzień dywidendy (spółka wypłaci 1 zł dywidendy na akcję);

Magellan - NWZA sprawie zmiany zasad przeprowadzenia programu opcji menedżerskich;

Fon Ecology - NWZA o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru;

Complex - NWZA zdecyduje o nabyciu akcji własnych w celu ich umorzenia;

Mera - NWZA spółki;

Bio Inventions - NWZA spółki;

CZWARTEK, 16 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Grupa ZUE - koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych;

Polimex-Mostostal - dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy;

ABC Data - ZWZA spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe za 2009 rok;

Graal - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

PONIEDZIAŁEK, 20 WRZEŚNIA

Tauron - wejście akcji spółki w skład indeksu mWIG40; indeks opuszcza LC Corp.

LC Corp, KOV, Mennica i Ipopema - wejście akcji spółek w skład indeksu sWIG80; indeks opuszcza Optimus, Pekaes, Invar & Biuro System i Asseco SEE;

Krynicki Recycling - koniec subskrypcji akcji w ofercie spółki;

Stalprofil - dzień ustalenia prawa do 0,11 zł dywidendy na akcję;

Blue Tax Group - ZWZA o zatwierdzeniu sprawozdania za 2009 rok i podwyższeniu kapitału;

Techmex - NWZA wybierze nowy zarząd i dokona zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 21 WRZEŚNIA

Grupa ZUE - przydział akcji serii B w transzy inwestorów indywidualnych na sesji GPW;

AS Silvano - proponowany dzień wypłaty 0,05 euro dywidendy;

ŚRODA, 22 WRZEŚNIA

PGE - dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2009 rok;

Kogeneracja - dzień ustalenia prawa do 3,5 zł dywidendy na akcję;

Krynicki Recycling - planowany przydział akcji w ramach oferty publicznej;

Ruch - NWZA o zmianach w składzie rady nadzorczej;

OZC - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę BondSpot;

CZWARTEK, 23 WRZEŚNIA

PKO BP - proponowany dzień wypłaty 0,8 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 24 WRZEŚNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza);

Tele-Polska Holding - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 27 WRZEŚNIA

NG2 - dzień wypłaty 1 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA

ZELMER - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,93 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA

Kofola - dzień ustalenia prawa do 0,96 zł dywidendy na akcję;

Stalprodukt - dzień wypłaty 8 zł dywidendy na akcję;

Hyper Hygienics - NWZA w sprawie przejścia na MSR-i MSSF-y oraz wyboru członka rady nadzorczej;

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

Wandalex - dzień ustalenia prawa do 0,05 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA

PGNiG - proponowany dzień wypłaty 0,08 zł dywidendy;

LPP - dzień wypłaty 50 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty dywidendy;

Efekt - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną;

Stalprofil - dzień wypłaty 0,11 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA

PGE - termin wypłaty dywidendy za 2009 rok;

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA

Wandalex - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję za 2009 rok;

Zelmer - proponowany dzień wypłaty 0,93 zł dywidendy na akcję;

Kogeneracja - dzień wypłaty 3,5 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 23 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do warunkowej 1,9 zł dywidendy;

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

TP - publikacja raportu na III kwartał;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 2 LISTOPADA

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

WTOREK, 9 LISTOPADA

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

WTOREK, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza);

(PAP)

gsu/

daewi8s

Podziel się opinią

Share
daewi8s
daewi8s