Trwa ładowanie...
d2t27gt

Kalendarium rynku kapitałowego 28.09-22.12.2010

...

Share
d2t27gt

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 28.09-22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 28 WRZEŚNIA

  • - pierwszy dzień notowań na Catalyst 10.000 obligacji wyemitowanych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie;
d2t27gt

Polmed - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ofercie publicznej spółki;

HTL-Strefa - wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW;

Grupa ADV - wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1.821.415 akcji s. A;

Amrest - wprowadzenie do obrotu giełdowego 1.337.000 akcji serii 5 i 21.480 akcji serii 6;

d2t27gt

ŚRODA, 29 WRZEŚNIA

  • ZPC Otmuchów - debiut na GPW;

Harper Hygienics - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Enea - NWZA spółki w sprawie zmian w statucie oraz w sprawie zbycia oddziału przedsiębiorstwa;

d2t27gt

Zelmer - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,93 zł dywidendy na akcję;

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

DZ Bank Polska - dzień wykupu akcji w przymusowum wykupie ogłoszonym przez DZ Bank AG;

CZWARTEK, 30 WRZEŚNIA

d2t27gt

Anti - NWZA w sprawie zmiany statutu spółki;

B3System - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

PGNiG - NWZA w sprawie zgody na zawiązanie przez PGNiG SA spółki prawa niemieckiego, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą "POGC Trading GmbH", w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji spółki Izostal,

Kofola - dzień ustalenia prawa do 0,96 zł dywidendy na akcję;

d2t27gt

Stalprodukt - dzień wypłaty 8 zł dywidendy na akcję;

Hyper Hygienics - NWZA w sprawie przejścia na MSR-i MSSF-y oraz wyboru członka rady nadzorczej;

Positive Advisory - NWZA zdecyduje o emisji do 4 mln akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 1 PAŹDZIERNIKA

d2t27gt

Eetek - koniec przyjmowania zapisów na 11,2 mln akcji spółki w transzy inwestorów indywidualnych;

ED invest - początek budowy księgi popytu w transzy dla dużych inwestorów; ustalenie ceny emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości;

Public Image Advisors - NWZA w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji z 0,10 zł na 0,02 zł;

Black Point - NWZA spólki;

Marvipol - NWZA spółki;

Wandalex - dzień ustalenia prawa do 0,05 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 4 PAŹDZIERNIKA

Eetek - koniec budowy księgi popytu na akcje spółki, publikacja ceny emisyjnej i ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji;

ED Invest - koniec budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów;

ZA Tarnów - NWZA m.in. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie 30 mln akcji serii B ZAK po 5 zł za sztukę;

PGNiG - proponowany dzień wypłaty 0,08 zł dywidendy;

LPP - dzień wypłaty 50 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 5 PAŹDZIERNIKA

Eetek - początek zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zapisy potrwają do 6 października;

ED Invest - początek zapisów w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów;

Ambra - WZA ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009/2010, podziału zysku i zmian w statucie;

ŚRODA, 6 PAŹDZIERNIKA

Eetek - koniec zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych;

CZWARTEK, 7 PAźDZIERNIKA

Wikana - WZA;

PIĄTEK, 8 PAŹDZIERNIKA

ED Invest - koniec w transzy małych inwestorów i w transzy dużych inwestorów;

Polmed - zakończenie przyjmowania zapisów w ofercie publicznej spółki;

Kredyt Inkaso - dzień wypłaty dywidendy;

Efekt - dzień wypłaty dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na jedną akcję uprzywilejowaną;

Stalprofil - dzień wypłaty 0,11 zł dywidendy na akcję;

Gino Rossi - NWZA zmieni skład rady nadzorczej;

Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji;

PONIEDZIAŁEK, 11 PAŹDZIERNIKA

Police - NWZA w sprawie rozporządzenia nieruchomościami poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu;

WTOREK, 12 PAŹDZIERNIKA

  • 4fun Media - rozpoczęcie składania deklaracji nabycia akcji w ofercie spółki;

PGE - termin wypłaty dywidendy za 2009 rok;

GPF Causa - NWZA w sprawie scalenia akcji;

LST Capital - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu;

ŚRODA, 13 PAŹDZIERNIKA

Wandalex - dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję za 2009 rok;

Zelmer - proponowany dzień wypłaty 0,93 zł dywidendy na akcję;

Kogeneracja - dzień wypłaty 3,5 zł dywidendy na akcję;

Emperia - NWZA w sprawie skupu akcji własnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;

CZWARTEK, 14 PAŹDZIERNIKA

Infovide-Matrix - NWZA w sprawie zmian w statucie zakładających upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o 200 tys. zł w ramach kapitału docelowego;

Hotblok - NWZA spółki;

Optimus - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału;

PIĄTEK, 15 PAŹDZIERNIKA

  • 4fun Media - ostatni dzień składania deklaracji nabycia akcji w ofercie spółki;

Atlas Estate - NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu z AIM;

Interferie - NWZA spółki;

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA

  • 4fun Media - rozpoczęcie przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

Nepentes - NWZA ws. dematerializacji akcji spółki;

TF SKOK - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Global Cash;

BBI Zeneris - WZA podzieli zysk netto za 2009 rok;

Asseco Poland - dzień prawa poboru akcji s. J;

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA

NKT Cables - NWZA spółki;

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA

  • 4fun Media -ostatni dzień przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

Relpol - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej spółki;

PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA

Centrum Klima - NWZA zmieni statut spółki;

Muza - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

SOBOTA, 23 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do warunkowej 1,9 zł dywidendy;

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

TP - publikacja raportu na III kwartał;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 2 LISTOPADA

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

City Interactive - WZA ws. programu motywacyjnego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - prawdopodobny termin debiutu na giełdzie;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

WTOREK, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 18 LISTOPADA

Fon - WZA w skupie akcji;

CZWARTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza);

(PAP)

gsu/

d2t27gt

Podziel się opinią

Share
d2t27gt
d2t27gt