Trwa ładowanie...
d1790g4

Kalendarium rynku kapitałowego 8.12.2009-12.02.2010

...
Share
d1790g4
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 8 GRUDNIA

Intakus - koniec zapisów na akcje spółki serii D;

d1790g4

Sfinks Polska - koniec zapisów na akcje spółki z prawem poboru;

Erbud - NWZA spółki;

Atrem - NWZA spółki;

EC Będzin - NWZA w sprawie zmian statutu spółki;

d1790g4

ŚRODA, 9 GRUDNIA

PCC Intermodal - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy I oraz w transzy II;

Bankier.pl - NWZA w sprawie zmian w statucie;

Power Media - NWZA w sprawie zmian w statucie i powołania członków rady nadzorczej;

d1790g4

Żywiec - NWZA w sprawie zmian w statucie;

KGHM - NWZA w sprawie zmian w statucie;

NFI Magna Polonia - NWZA spółki;

CZWARTEK, 10 GRUDNIA

d1790g4

Intakus - początek ewentualnego przyjmowania zapisów od inwestorów wytypowanych przez zarząd;

Decora - NWZA spółki w sprawie zmian w statucie; umorzenia akcji i obniżenia kapitału;

Nordea Bank Polska - NWZA banku;

Lubawa - NWZA w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału, oraz zmian w statucie;

d1790g4

PIĄTEK, 11 GRUDNIA

Intakus - początek ewentualnego przyjmowania zapisów od inwestorów wytypowanych przez zarząd;

Apator - dzień wypłaty 20 groszy/akcję zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2009 rok;

HTL Strefa - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej, zmian w statucie spółki i uzasadnienia połączenia HTL Strefa i spółki zależnej Haemedic Polska;

d1790g4

Optimus - NWZA ws. zmian w statucie spółki i podwyższenia kapitału zakładowgo;

PONIEDZIAŁEK, 14 GRUDNIA

Intakus - koniec ewentualnego przyjmowania zapisów na akcje serii D od inwestorów wytypowanych przez zarząd oraz zamknięcie subskrypcji;

Bankier.pl - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu Allegro

Farmacol - NWZA ws. zmian w statucie i przeznaczenia akcji własnych skupionych przez spółkę;

Infosystems - NWZA ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego;

Kolastyna - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

Nicolas Games - NWZA ws. emisji akcji serii F i G,;

T2 Investment - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 15 GRUDNIA

IZNS Iława - NWZA spółki;

Zetkama - NWZA ws. zmian w statuci spółki;

ZA Tarnów - NWZA spółki ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę na rzecz firmy Gujarat State Fertilisers & Chemical Limited (GSFC) z siedzibą w Indiach licencji na odpłatne udostępnienie tzw. Procesu "Cyclopol Bis" celem modernizacji istniejącej instalacji utleniania cykloheksanu zbudowanej na bazie licencji "Cyclopol" oraz w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100 proc. udziałów spółki Unylon Polymers GmbH z siedzibą w Guben;

BBI Capital NFI - NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 NWZA z dnia 26 października 2007 r. i zmiany statutu spółki, przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki, uchylenia dotychczasowego i przyjęcia nowego regulaminu walnych zgromadzeń oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie rady nadzorczej;

ŚRODA, 16 GRUDNIA

Śrubex - wznowienie NWZA w sprawie zmian w statucie i składzie rady nadzorczej;

Kredyt Bank - NWZA o zmianach w Radzie nadzorczej;

Makrum - NWZA m.in o zminach w radzie nadzorczej;

EFH - NWZA m.in. ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału o nie więcej niż 37,9 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz ws. emisji do 34 mln warrantów subskrypcyjnych i emisji nie więcej niż 34 mln akcji serii J dla posiadaczy warrantów;

ZA Puławy - WZA;

Orco Group - WZA posiadaczy warrantów;

CZWARTEK 17 GRUDNIA

Lotos - NWZA o wynagrodzeniu prezesa;

Budopol Wrocław - NWZA o warunkowym podwyższeniu kapitału;

NKT Cables - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

NFI Jupiter - NWZA ws. zmian w radziew nadzorczej i w statucie spółki;

PIĄTEK 18 GRUDNIA

Oponeo.pl - NWZA ws. zmian w statucie spółki;

Zelmer - NWZA w sprawie mian w statucie, regulaminie walnego zgromadzenia i radzie nadzorczej, oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa;

Helio - NWZA podział zysku za rok obrotowy 2008/2009;

PPWK- NWZA w sprawie kilku emisji akcji i zmiany nazwy spółki;

Instal Lublin - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału;

Kofola - NWZA ws. programu motywacyjnego i emisji warrantów oraz akcji serii H;

Pol-Mot Warfama - NWZA w sprawie zmian w statucie i regulaminie walnego zgromadzenia;

NIEDZIELA, 20 GRUDNIA

AB - dzień ustalenia prawa do 0,27 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 21 GRUDNIA

Graal - NWZA ws. zmian w statucie i połączenia Graala ze spółką Polinord;

Integer - NWZA w sprawie zmian w statucie i regulaminie walnego zgromadzenia;

Energopol Południe - NWZA o zmianach w statucie i powołaniu członków rady nadzorczej;

WDM - NWZA w sprawie udzielenia absolutorum dla byłego członka zarządu i byłym członkom rady nadzorczej;

Boryszew - NWZA o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii E i zmianach w statucie spółki.

Action - NWZA w sprawie zmiany uchwał wcześniejszego walnego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału;

Doradcy24 - NWZA w sprawie emisji nie więcej niż 52,5 mln akcji serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru

Artefe - NWZA w sprawie emisji do 1,25 mln akcji serii C w drodze subskrybcji prywanej z wyłączeniem prawa poboru.

WTOREK, 22 GRUDNIA

Rodan Systems - NWZA w sprawie sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru;

Drozapol-Profil - NWZA m.in. ws. zmian w statucie;

Chemoservis-Dwory - dzień ustalenia prawa poboru akcji s. C (trzy posiadane akcje uprawniają do objęcia jednej akcji nowej emiji);

ŚRODA, 23 GRUDNIA

Fasing - NWZA ws. zmian w statucie;

ABM Solid - NWZA ws. zmian w statucie;

PONIEDZIAŁEK, 28 GRUDNIA

Elkop - NWZA w sprawie scalenia akcji;

WSiP - zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Pahoa Investments;

Jago - NWZA w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez Spółkę akcji spółki Elektrim w Warszawie w ilości do 4.200.000 sztuk.

B3System - NWZA w sprawie zmian w statucie;

WTOREK, 29 GRUDNIA

Leasco - WZA o dlaszym istnieniu spółki;

Protektor - NWZA w sprawe wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w statucie oraz wyrażenia zgosy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym;

ŚRODA, 30 GRUDNIA

Bankier.pl - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu Allegro;

Petrolinvest - NWZA m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę do 190 mln zł poprzez emisję do 19 mln akcji serii V oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;

CZWARTEK, 31 GRUDNIA

Atlantis - NWZA w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy) o kwotę nie przekraczającą 2.842.000 złw drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej seerii;

=====================================================

WTOREK, 5 STYCZNIA

T2 INvestment - NWZA spółki ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PIĄTEK, 8 STYCZNIA

Internet Group - NWZA w sprawie prywatnej subskrypcji akcji serii H oraz zmian w statucie i w radzie nadzorczej;

Żurawie Wieżowe - NWZA w sprawie połączenia z Gastel;

NIEDZIELA, 10 STYCZNIA

AB - dzień wypłaty 0,27 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 29 STYCZNIA

Ambra - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,10 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 12 LUTEGO

Ambra - proponowany dzień wypłaty 0,10 zł dywidendy na akcję; (PAP)

pif/

d1790g4

Podziel się opinią

Share
d1790g4
d1790g4