Trwa ładowanie...
d2pbfb2

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 28.11.2012 - 14.11.2013

...

Share
d2pbfb2

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 28.11.2012 - 14.11.2013

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 28 LISTOPADA

Boryszew - NWZ w sprawie zmiany statutu;

d2pbfb2

Lotos - NWZ w sprawie ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy;

PKM Duda - wznowienie obrad NWZ z dnia 19 listopada;

Seco/Warwick - NWZ ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Ursus - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz zapisów dodatkowych;

d2pbfb2

Wasko - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

CZWARTEK, 29 LISTOPADA

Centrum Klima - ostatni dzień notowania na GPW akcji spółki;

TF SKOK - WZ spółki;

d2pbfb2

Grupa Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2012 r. w wysokosci 4 zł na akcję;

Eko Holding - NWZA spółki m.in. w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 30 LISTOPADA

Rovese - zamknięcie notowań jednostkowych praw poboru na GPW;

d2pbfb2

Herkules - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej;

Kernel - WZ spółki;

TVN - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

BBI Capital NFI - NWZ m.in. ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I;

d2pbfb2

PONIEDZIAŁEK, 3 GRUDNIA

  • Grupa ADV - wznowienie obrad NWZ z 26 listopada;

Czerwona Torebka - początek przyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej;

Alior Bank - zakończenie przyjmowania zapisów w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych i w transzy osób uprawnionych;

d2pbfb2

Dom Maklerski WDM - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

Arctic Paper - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału przez emisję akcji F;

Wilbo - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 4 GRUDNIA

Alior Bank - zakończenie procesu budowania księgi popytu i ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny akcji oferowanych, które będą oferowane w ofercie i w poszczególnych transzach;

Zelmer - początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po 40 zł za jedną akcję;

Cyfrowy Polsat - NWZ ws. połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.;

MIT - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru;

ZM Henryk Kania - NWZ ws. połączenia ze spółką Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania;

ŚRODA, 5 GRUDNIA

Alior Bank - początek zapisów dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej;

Inter RAO Lietuva - rozpoczęcie budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Rovese - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

CZWARTEK, 6 GRUDNIA

Czerwona Torebka - koniec porzyjmowania zapisów w Transzy Detalicznej oraz początek budowania księgi popytu;

Eko Holding - początek zapisów w wezwaniu Ecorse Investment do sprzedaży 2,02 proc. akcji spółki po 7 zł za akcję;

Mirbud - dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

Kofola - dzień wypłaty 0,89 zł dywidendy na akcję;

Grupa Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2012 r. w wysokosci 4 zł na akcję;

Ursus - przyjmowanie zapisów w odniesieniu do akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru lub w zapisach dodatkowych;

Pekaes - NWZ w sprawie powołania członka rady nadzorczej;

PGNIG - NWZ ws. m.in. zmian w statucie spółki;

PIĄTEK, 7 GRUDNIA

Czerwona Torebka - koniec budowy księgi popytu;

Inter RAO Lietuva - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej oraz zakończenie budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Alior Bank - zakończenie zapisów dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej; przydział akcji oferowanych w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych oraz w transzy inwestorów indywidualnych;

Procad - NWZ spółki;

Ursus - przydział akcji w emisji do 11,09 mln akcji serii N;

PONIEDZIAŁEK, 10 GRUDNIA

Czerwona Torebka - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej, ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach;

Czerwona Torebka - początek przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów;

Alior Bank - przydział akcji oferowanych w transzy osób uprawnionych oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych;

Radpol - NWZ w sprawie połączenia z Rurgaz sp. z o.o.;

WTOREK, 11 GRUDNIA

Internet Group - NWZ spółki ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału i zmian w statucie;

Mispol - NWZ ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Pollena Ewa - NWZ zdecyduje o podjęciu uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom spółki formy dokumentu;

ŚRODA, 12 GRUDNIA

Inter RAO Lietuva - ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

Coal Energy - ZWZ spółki;

Mostostal-Zabrze - NZW ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Drop - NWZ ws. skupu akcji własnych w celu umorzenia;

Korporacja Budowlana DOM - NWZ. ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

CZWARTEK, 13 GRUDNIA

Czerwona Torebka - koniec przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów;

Alchemia - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w związku z podziałem przez wydzielenie spółek: Huta Batory, Rurexpol oraz Walcownia Rur Andrzej;

Pozbud - NWZ podejmie uchwałę w sprawie połączenia spółki Pozbud T&R ze spółką Pozbud Marketing;

JW Construction - NWZ ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Hotel 500;

PIĄTEK, 14 GRUDNIA

Czerwona Torebka - przydział akcji oferowanych;

Rovese - przydział akcji oferowanych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

Ropczyce - NWZ podejmie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

Helio - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 17 GRUDNIA

Rovese - przyjmowanie zapisów w odniesieniu do akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

Interbud Lublin - dzień wypłaty dywidendy (0,29 zł na akcję);

Energomontaż-Południe - NWZ m.in. ws. zobowiązania zarządu do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji spółki;

NFI Magna Polonia - NWZ m.in. ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;

WTOREK, 18 GRUDNIA

Novita - dzień wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję;

CEZ - NWZ ws. harmonogramu wydzielenia elektrowni Dětmarovice do samodzielnej spółki zależnej;

PGNiG - NWZ ws. wyrażenia zgody na sprzedaż pakietu akcji spółek: ZRUG Zabrze i Gazomontaż oraz objęcia przez PGNiG akcji Spółki PGNiG Technologie w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;

ZA Puławy - ZWZ spółki zdecyduje m.in. wypłacie 5,24 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 19 GRUDNIA

NG2 - NWZ ws. programu motywacyjnego i zmiany nazwy spółki na CCC S.A.;

AB - ZWZ spółki;

Rovese - zakończenie przydziału akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

Dębica - dzień wypłaty 3,29 zł dywidendy na akcję;

Enea - NWZ ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółki Elektrownie Wodne;

Bakalland - ZWZ spółki;

EFH - NWZ ws. scalenia akcji spółki w stosunku 10:1;

Solar Company - NWZ ws. wyboru członków rady nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz ustanowienia rewidenta ds. szczególnych;

CZWARTEK, 20 GRUDNIA

Fasing - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Analizy Online - NWZ ws. skupu akcji wlasnych;

PIĄTEK, 4 STYCZNIA

Eko Holding - koniec zapisów w wezwaniu Ecorse Investment do sprzedaży 2,02 proc. akcji spółki po 7 zł za akcję;

PONIEDZIAŁEK, 7 STYCZNIA

Simple - WZ spółki;

PIĄTEK, 18 STYCZNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za IV kwartał 2012 roku

ŚRODA, 23 STYCZNIA

B3System - NWZ ws. zmian w RN;

PIĄTEK, 25 STYCZNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 rok;

ŚRODA, 30 STYCZNIA

Polskie Jadło - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 11 LUTEGO

Zelmer - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego po 40 zł za jedną akcję;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

Kernel - półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.;

WTOREK, 12 MARCA

PZU - raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 28 MARCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku

WTOREK, 14 MAJA

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

(PAP)

kam/

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2